Transport Manager Meeting

TRANSPORT MANAGER MEETING

20 października 2016 r., Poznań

TMM 20.10.2016

Redakcja czasopisma Transport Manager zaprasza wszystkich właścicieli firm transportowych, przewoźników, spedytorów, menedżerów transportu drogowego z firm logistycznych, produkcyjnych i dystrybucyjnych do bezpłatnego udziału w ogólnopolskiej konferencji pod hasłem „Praktyczne aspekty zarządzania transportem”.

Konferencja Transport Manager Meeting, Kraków, 3 marca 2016, WSTEP WOLNY

 

Francuska płaca minimalna. Ciągle więcej znaków zapytania i niejasności niż odpowiedzi.

Można mieć wrażenie, że francuska administracja celowo utrzymuje zagranicznych przewoźników drogowych w niepewności co do szczegółowych zasad wypłacania płacy minimalnej kierowcom, pracującym na terenie Francji. Jak sobie radzić w tej niejasnej rzeczywistości, która doprowadziła do tego, że wielu polskich przewoźników wycofało się z francuskiego rynku transportowego.

– Joanna Jasiewicz, Gide Loyrette Nouel 

 

Płaca minimalna również we Włoszech. Nowe obciążenia finansowe i administracyjne dla polskich przewoźników.

Idea płacy minimalnej rozszerza się na kolejne kraje. Obecnie planują objąć nią zagranicznych pracowników delegowanych Włosi. Jakie będą szczegóły i zasady administracyjne egzekwowania wypłacania kierowcom włoskiej płacy minimalnej? Z jakimi obciążeniami wiąże się to dla przewoźników?

– Paweł Judek, Kancelaria Prawna Działyński Judek. 

 

Dobra reputacja przewoźnika drogowego po nowemu. Zmiany od 2017 r.

1 stycznia 2017 r. wchodzą w życie nowe zasady wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i oceny dobrej reputacji. Zmiany wynikają z unijnego rozporządzenia 2016/403. Dotychczas w 2016 r. wszczęto 43 postępowania o cofnięcie dobrej reputacji, z czego część zakończyła się utratą uprawnień. Wzmożonych działań Inspekcji Transportu Drogowego możemy spodziewać się w 2017 r. Już teraz warto zadbać o prawidłowe zarządzanie w obszarach kontrolowanych przez ITD.

– Iwona Szwed, Biuro Prawne Arena561 

 

Zmiany zasad przewozów towarów niebezpiecznych od 2017 r.

1 stycznia 2017 r. wchodzi w życie kolejna nowelizacja przepisów Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (Umowy ADR). Podobnie jak przy poprzednich zmianach, wprowadzony będzie sześciomiesięczny okres przejściowy. Oznacza to, że od 1 lipca 2017 r. należy stosować wyłącznie przepisy Umowy ADR 2017.

– Maria Nicopulos, prezes Stowarzyszenia Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych, firma Eko Skolar. 

 

Stąpanie po polu minowym. Zagrożenia wynikające z prowadzenia przewozów jako działalność jednoosobowa lub spółka cywilna.

Zgodnie z obowiązującym prawem przedsiębiorca prowadzący firmę w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub, co gorsza, wspólnie z bliskimi osobami w formie spółki cywilnej, ponosi pełną, bezwarunkową odpowiedzialność finansową całym swoim majątkiem za długi firmowe. Nic dziwnego, że coraz więcej firm przekształca się w spółki z o.o. lub spółki komandytowe. Jak przewoźnik może zabezpieczyć prywatny majątek – przykłady z życia wzięte.

– Agata Majerska, Kancelaria Prawna Iuridica. 

 

CASE STUDY - Gdy zabraknie właściciela lub wspólnika. Jak zabezpieczyć firmę transportową przed paraliżem?

W przypadku śmierci osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, firma może funkcjonować bez większych przeszkód, po załatwieniu kilku formalności. Jeżeli jednak umrze jeden z dwóch wspólników spółki cywilnej, sprawa staje się dużo bardziej skomplikowana, a część instytucji nie ma wypracowanych procedur postępowania w takim przypadku. W polskich realiach firma musi zaprzestać działalności do czasu uregulowania wszystkich kwestii. Realnie przerwa powinna trwać kilka miesięcy. Jak się przed tym zabezpieczyć?

– Artur Judkowiak, firma transportowa CLJ Centrum Logistyczne. 

 

Polski rynek pracy kierowców ciężarówek.

Popyt i podaż na rynku pracy w branży transportowej – stan obecny i prognozowany. Fluktuacja kadr – główne przyczyny odchodzenia kierowców z firm. Kwestie płacy, warunków socjalnych i innych uwarunkowań. Główne bariery w pozyskiwaniu nowych pracowników. Rynek pracy kierowców w Polsce na tle rynku europejskiego. Możliwe sposoby przeciwdziałania trudnościom ze strony biznesu oraz administracji.

– Maciej Wroński, Transport i Logistyka Polska. 

 

Kobiety do… tirów! Sposób na niedobory kierowców ciężarówek?

Europejski sektor usług transportowych zdominowali mężczyźni — zauważyli członkowie Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego - i chcą więcej pań. Liczba kobiet zatrudnionych w branży transportowej w państwach Unii Europejskiej jest bardzo mała. Najlepiej pod tym względem jest na Cyprze (32 proc. pracujących w sektorze transportu i magazynowania to kobiety), a najgorzej w Luksemburgu (15 proc.). Polska, z wynikiem 21 proc., znalazła się mniej więcej w środku zestawienia.

- Łukasz Kuczkowski, Kancelaria Raczkowski Paruch.  

  

Rażące niedbalstwo i jego wpływ na odpowiedzialność przewoźnika oraz zakładu ubezpieczeń.

Rażące niedbalstwo to zachowanie odbiegające od przyjętych norm zachowania się. Jakie zachowania uznaje się za rażąco niedbałe? Jaki jest wpływ rażącego niedbalstwa na odpowiedzialność przewoźnika? Czy rażące niedbalstwo można ubezpieczyć? Jakie mogą być skutki jego braku w polisie Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika?

- Jerzy Różyk, CDS Kancelaria Brokerska.   

 

Powstaje Krajowa Administracja Skarbowa – „superurząd” ściągający pieniądze do budżetu. Jak wpłynie to na sektor TSL?

1 stycznia 2017 r. zaczyna funkcjonować Krajowa Administracja Skarbowa, która ma łączyć administrację podatkową, Służbę Celną i kontrolę skarbową. Podstawowym uzasadnieniem reformy jest skrócenie postępowań odwoławczych podatnika od decyzji urzędu skarbowego do izby skarbowej, co wychodzi naprzeciw oczekiwaniom podatników wielokrotnie skarżących się na ich przewlekłość. Jaki wpływ na funkcjonowanie firm sektora TSL będą miały te i inne proponowane zmiany.

– Rafał Pogorzelski, Kancelaria Doradztwa Podatkowego Jamróz i Pogorzelski.  

 

Cztery konkretne sposoby uzyskania przewagi konkurencyjnej w branży TSL

Nie cena, nie jakość i nie cwaność czyli o inżynierii koncentracji, która pozwoli Twojej firmie ruszyć do przodu. O tym jak rozpoznanie potrzeb klienta i umiejętność radzenia sobie z ograniczeniami we własnej firmie pozwala zwiększyć swoje szanse na odniesienie sukcesu na coraz bardziej konkurencyjnym rynku usług transportowych i logistycznych.

– Krzysztof Sarnecki, Quest Change Managers 

 

PATRONAT HONOROWY

 

 

 

 

PARTNERZY 

 

Astrata

 

 

 

 

 

 

BP EUROPA SE

 

 

 

 

 

 

BANK SERWIS

 

 

DKV EURO SERVICE POLSKA

 

EUROMASTER

 

 

 EUROTOLL

 

 EUROVAT

 

EXXON MOBIL

 

 

INTERLAN

 

IVECO POLAND

 

LARG

 

MARCOS BIS

 

RED TORTUGA

 

SUCHY LAS

 

 

TRIMBLE

 

 

TIMOCOM

 

 

TRANSPOLAND

 

TRANSICS

 

 WTRANSNET

 

PARTNERZY MERYTORYCZNI

 

 ARENA 561

 

 

 

CDS KANCELARIA BROKERSKA

 

 

CLJ CENTRUM LOGISTYCZNE

 

KANCELARIA DZIALYNSKI I JUDEK

 

 

EKO SKOLAR

 

GIDE LOYRETTE NOUEL

KANCELARIA PRAWNA IURIDICA 

 

DORADZTWA PODATKOWEGO JAMRÓZ I POGORZELSKI

 

 

 

KANCELARIA PRAWNA RACZKOWSKI PARUCH

 

 

TRANSPORT LOGISTYKA POLSKA

 

QUEST CHANGE MANAGERS

 

PATRONI 

DOLNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

GÓRNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH

ZACHODNIOPOMORSKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH

POLSKA UNIA TRANSPORTU

ŁÓDZKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I SPEDYTORÓW

STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH 'DOLNY ŚLĄSK'

PODKARPACKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW I SPEDYTORÓW DROGOWYCH

POMORSKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH

KUJAWSKO-POMORSKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

OPOLSKIE ZRZESZENIE PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW TRANSPORTU NIENORMATYWNEGO