Zapraszamy

FORUM MENEDŻERÓW TRANSPORTU
18-19 MAJA 2017 r., OŁTARZEW K/WARSZAWY

Networking

Wystąpienia praktyków wskazujące innowacyjne drogi do optymalizacji działania przedsiębiorstw

Networking

Dwudniowa, ogólnopolska konferencja połączona z warsztatami dla menedżerów sektora TSL oraz z wieczornym bankietem i częścią artystyczną

Networking

Darmowy egzemplarz czasopisma Transport Manager z specjalną zniżką na roczną prenumeratę

program

Globalna gospodarka na progu czwartej rewolucji przemysłowej- wyzwania stojące przed branżą TSL

Witold Orłowski
prof. Witold Orłowski Profesor nauk ekonomicznych, rektor Akademii Vistula w Warszawie, główny doradca ekonomiczny PwC Polska

Żyjemy w czasach niesłychanych zmian – technologicznych, a w ślad za nimi ekonomicznych i politycznych.  Jak zmiany technologiczne wpływają na nasze życie, naszą pracę, branżę TSL?  Warto zastanowić się nad światem, w którym samochody będą jeździć bez kierowców, a nasze lodówki – same zamawiać potrzebne produkty.  To nie jest futurystyczna wizja, to nastąpi zapewne w ciągu 10-20 lat. A my będziemy się musieli do tego dostosować.

PRELEKCJA


Populizm, nacjonalizm, protekcjonizm. Perspektywy polityczne i gospodarcze na najbliższe lata i ich wpływ na branżę transportowo-logistyczną.

Jeremi Mordasewicz ekspert Konfederacji Lewiatan

Nasilający się populizm i nacjonalizm prowadzą do protekcjonizmu i silniejszej ingerencji rządów w gospodarkę. W rezultacie ograniczeniu ulegają podstawowe wolności stanowiące fundamenty jednolitego rynku europejskiego – swoboda przepływu: towarów, kapitału, ludzi i usług. Jakich przemian możemy się spodziewać w światowej, w tym europejskiej, gospodarce w najbliższych latach? Jaki wpływ będą one miały na branżę transportowo-logistyczną?

PRELEKCJA


Pieniądze a odpowiedzialność w biznesie – rzecz o pomaganiu mądrym i głupim.

Ks. Jacek WIOSNA Stryczek
Ks. Jacek „Wiosna” Stryczek prezes Stowarzyszenia „Wiosna”, kapelan ludzi biznesu

„W rezultacie głupiej pomocy, coraz więcej jest potrzebujących. W rezultacie mądrej pomocy, obdarowywany dochodzi do tego, że sam zaczyna sobie radzić w życiu. Długo do tego dochodziłem. Mój inżynierski umysł domagał się efektów pracy w pomaganiu. Zamiast dawać, trzeba raczej uczyć ludzi zaradności życiowej. Tak traktujemy akcję „Szlachetna Paczka” – jako motywację, inspirację czy otwieranie potrzebujących na świat. Ale zaraz potem chcemy, żeby umieli walczyć o siebie”.

 

PRELEKCJA


Leadership a ciągłość realizowania strategii w organizacjach o dynamicznie zmieniających się zespołach - Sekrety zarządzania rozproszonymi zasobami i tzw. Pospolitym Ruszeniem

Kazuyoshi Tsuyukusa
Kazuyoshi Tsuyukusa CEO Commelina Int.

Czego może nauczyć nas tradycyjna Japonia i Toyota? Organizacje, gdzie zespoły bardzo dynamicznie się zmieniają, włączając kadrę menedżerską, mają bardzo trudne zadanie aby utrzymać spójną strategię, bez wpadania w chaos. Niestety większość tego rodzaju firm wpada w błędne koło zmian. Czy jest jakiś sposób by wyjść z tego chaosu? Dopiero w momencie gdy począwszy od Prezesa do przysłowiowej sprzątaczki, wszyscy członkowie firmy są świadomi własnej życiowej misji i w jaki sposób ta misja spełnia się w tej organizacji, utrzymanie ciągłości realizowania strategii stanie się możliwe i łatwe.  Bez takiej świadomości, żaden biznesplan oraz narzędzia nie zadziałają, gdyż realizacja strategii zamieni się w walkę z chaosem, gdzie chaos bezwzględnie wygra. Po prostu, jest punktem widzenia samego Prezesa.

PRELEKCJA


NOWY JEDWABNY SZLAK:


Jedwabny Szlak – reaktywacja. Sytuacja chińskiej gospodarki ma decydujący wpływ na potoki towarów na Jedwabnym Szlaku.

dr Ewa Cieślik Adiunkt w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Hubert Igliński
dr Hubert Igliński adiunkt w Katedrze Logistyki Międzynarodowej, na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Nowy Jedwabny Szlak to inicjatywa mająca szansę zmienić współczesny gospodarczy porządek międzynarodowy. Od ponad dwóch lat projekt ten postrzegany jest jako kluczowe, uniwersalne narzędzie chińskiej polityki zagranicznej. Niemal wszystkie działania Chin w relacjach międzynarodowych powiązane są obecnie z tą koncepcją, mającą służyć chińskiej ekspansji ekonomicznej i geoekonomicznej, ale również świadomemu kształtowaniu międzynarodowych stosunków gospodarczych. Dla polskich przewoźników to szansa na nowe kierunki działań.

PRELEKCJA


CASE STUDY – Turecki pomost na Wschód. Jak firma Ekol przygotowuje się do obsługi NJS ?

Artur Pohl
Artur Pohl Country Manager, Ekol Polska

Południowa odnoga Nowego Jedwabnego Szlaku ma prowadzić przez Turcję i Iran, omijając Rosję, która ciągle stwarza problemy dla obcych przewoźników. Turcja może więc stać się decydującym ogniwem łańcucha przewozowego – swoistą bramą, pomostem między Europą i Azją na Nowym Jedwabnym Szlaku. Do wypełnienia tej roli szykują się tureccy operatorzy logistyczni, a wśród nich niezwykle dynamicznie rozwijający się Ekol, który niespełna rok temu rozpoczął działalność operacyjną w Polsce.

PRELEKCJA


REWIZJA DYREKTYWY O PRACOWNIKACH DELEGOWANYCH:


Ochrona przed dumpingiem socjalnym czy ochrona swoich rynków transportowych.

Prof. zw. dr hab. Bogusław Liberadzki Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego VIII kadencji, kierownik Katedry Transportu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Czy legislacja unijna pójdzie w kierunku wolnego rynku, czy też protekcjonizmu pod płaszczykiem praw socjalnych? Nie ustały kontrowersje wokół francuskich przepisów ustawy Macrona oraz dekretu 418-2016 rozszerzającego stosowanie przepisów o delegowaniu pracowników do sektora transportu międzynarodowego, a lista wyzwań z którymi mierzy się transport międzynarodowy od 2017 r. zdaje się nie mieć końca.

PRELEKCJA


Zmiany w zakresie prawa pracy i praw socjalnych w transporcie już pod koniec maja. Jaki los szykuje przewoźnikom z naszej części Europy Komisja Europejska.

Danuta Jazłowiecka
Danuta Jazłowiecka Eurodeputowana Parlamentu Europejskiego, Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
Elżbieta Łukacijewska
Elżbieta Łukacijewska Eurodeputowana Parlamentu Europejskiego, Komisja Transportu i Turystyki

Prezentacja stanu prac nad rewizją dyrektywy o delegowaniu pracowników, wynikających z niej potencjalnych zagrożeń i zmian, a także ocena jej wpływu na zasady dotyczące transportu drogowego (tranzyt, kabotaż, transport międzynarodowy). Prezentacja otoczenia politycznego i trendów w dyskusji na temat przyszłości rynku wewnętrznego, polityki społecznej w UE oraz sektora transportu.

PRELEKCJA


Czy i tym razem jakoś to będzie, czyli największe zagrożenia, przed którymi stoi polski transport.

Maciej Wroński
Maciej Wroński przewodniczący Związku Pracodawców „Transport i Logistyka Polska”

Jaki wpływ na polski sektor międzynarodowego transportu drogowego będzie miała rewizja Dyrektywy o pracownikach delegowanych? Proponowane przez kraje Europy Zachodniej zmiany nie nakładają na naszych przewoźników już tylko obowiązku wypłacania pracownikom delegowanym do Europy Zachodniej jedynie płacy minimalnej, ale zarobków wynikających z umów zbiorowych tam obowiązujących, czyli znacznie wyższych, niż krajowe. Jakich zmian najbardziej boją się przewoźnicy prowadzący działalność transportową w krajach, w których już obowiązuje płaca minimalna?

PRELEKCJA


NAJNOWSZE TRENDY W LOGISTYCE:


Quo Vadis Supply Chains? Przyszłość łańcuchów dostaw.

Tomasz Sączek wiceprezes Streamlog, właściciel firmy Teslog

Klient operatora logistycznego chce wszystkiego, o każdej porze i wszędzie. Operator może zaoferować mu np. system koni rozstawnych, działania omnikanałowe, cyfryzację, superpersonalizację produktów czy podejście „Go Local”. Menedżerowie zarządzający łańcuchami dostaw stoją przed nowymi wyzwaniami. Co się dzieje w głowach menedżerów? Jakie trendy spośród tych, które w najbliższych kilku latach poważnie wpłyną na łańcuchy dostaw, muszą wziąć pod uwagę? Jakie wydarzenia wpłyną na zmiany w łańcuchach dostaw, jeszcze bardziej podkreślając ich złożoność? Jak można ograniczać ryzyko negatywnego wpływu nieprzewidzianych wydarzeń i wykorzystać pozytywny wpływ trendów na kształtowanie łańcucha dostaw w niedalekiej przyszłości?

PRELEKCJA


Fuzje i przejęcia w branży logistycznej: krytyczny element strategii rozwoju

Marek Dymarski Partner w Graphene Partners, firmie specjalizującej w doradztwie logistycznym
Adam Chazanow
Adam Chazanow Partner w Graphene Partners, firmie specjalizującej w doradztwie logistycznym

Jak z sukcesem zaplanować rozwój firmy z sektora TSL poprzez fuzje i przejęcia – albo sprzedać firmę, aby osiągnąć maksymalny zysk? W latach 2015-2016, nasilająca się konsolidacja globalnego rynku logistycznego wygenerowała przejęcia na łączną kwotę 300 mld USD transakcji. Jednak rynek nadal jest rozdrobniony, dużo potencjalnych korzyści finansowych płynących z większej skali działalności pozostaje do zrealizowana.

PRELEKCJA


ETYKIETA BIZNESOWA:


Savoir vivre w negocjacjach handlowych w różnych strefach kulturowych

Witold Jurasz
Witold Jurasz Prezes Ośrodka Analiz Strategicznych

Savoir-vivre w negocjacjach handlowych w różnych strefach kulturowych, czyli o tym jak się zachować, gdy nie wiadomo co wypada, a co nie? Jak wybrnąć z niezręcznej sytuacji? Jak skrócić dystans, a równocześnie nie powiedzieć niczego niestosownego? I wreszcie – jak zrobić to wszystko, co powyżej i mimo to sprawiać nadal naturalne wrażenie?

PRELEKCJA


Kultura budowania relacji – o znaczeniu etykiety w budowaniu udanych relacji biznesowych.

Dagmara Łuczka
Dagmara Łuczka Projektownia Wizerunku

Działania biznesowe to w dużej mierze budowanie relacji i nawiązywanie kontaktów, które stanowią fundament wielu udanych przedsięwzięć biznesowych. Nasze zachowanie, umiejętność odnalezienia się w różnych sytuacjach, zrozumienie i poszanowanie różnic kulturowych, a także świadomość naszej własnej kultury narodowej, stanowią niezaprzeczalnie bardzo istotny element budowania więzi i relacji interpersonalnych, tak istotnych w świecie biznesu.

PRELEKCJA


CETA - porozumienie o wolnym handlu między UE i Kanadą - nowe horyzonty dla transportu i logistyki

Rafał Zajączkowski doradca podatkowy, starszy menedżer w Deloitte

CETA otworzy szereg możliwości dla przedsiębiorców, ale także dla osób fizycznych po obu stronach Atlantyku. Prawdopodobnie nastąpi znaczny wzrost wolumenu przewozów towarów w obu kierunkach. Przedsiębiorcy kanadyjscy będą bez barier inwestować w Europie, a europejscy w Kanadzie. Czy wszyscy mogą na tym zyskać?

PRELEKCJA


Potrójne Prawo Pareto w osiąganiu sukcesu w branży TSL – 4 mechanizmy wpływające pozytywnie na zysk.

Krzysztof Sarnecki współzałożyciel Leading Partner i członek zarządu Quest Change Managers

Czy wiesz, co to jest „potrójne Prawo Pareto”? Prawdopodobnie nie. W Europie to nieznana inżynieria. Zmiany zachodzące na rynku są tak drastyczne, że każdy, kto chce konkurować MUSI zmienić nie tylko sposób myślenia, ale także poznać bardzo inne mechanizmy i narzędzia zarządzania rzeczywistością biznesową. Dla przykładu, aby odnajdować się w ekonomii chaosu, trzeba z jednej strony zawęzić obszary skupienia, a z drugiej poszerzyć obszary obserwacji i dywersyfikować alokację zasobów. I o co tu chodzi? Gdybyś dowiedział się, że istnieje taki 1 proc. działań, który determinuje aż 50 proc. efektów, to czy warto zdobyć tę wiedzę?

PRELEKCJA


x

Partnerzy

Euromaster

Euromaster

Euromaster to sieć profesjonalnych warsztatów specjalizujących się w serwisie ogumienia i lekkiej mechanice działająca na terenie całego kraju. W Polsce sieć rozwija się od 2008 roku na zasadzie franczyzy i obsługuje pojazdy wszystkich typów. Prawie 70 serwisów stacjonarnych Euromaster ; Ponad 100 flotowych serwisów partnerskich ; Ponad 40 serwisów mobilnych Euromaster do obsługi pojazdów transportowych, przemysłowych i rolniczych ; 50 tysięcy obsłużonych aut dla flot leasingowych ; EIBS - program pomocy przewoźnikom w transporcie krajowym i na drogach całej Europy ; Szeroka oferta markowych opon bezpośrednio od producentów (Michelin, Continental, Goodyear, Dunlop, BFGoodrich, Kleber, Fulda, Kormoran, Dębica, Tigar) ; FIT: Fleet Inspectiom Tool - unikalny system monitoringu ogumienia we flotach ; Usługi z zakresu lekkiej mechaniki, tzw. fast-fit (hamulce, olej, akumulator, wycieraczki, regulacja oświetlenia, geometria , naprawa zawieszenia, serwis klimatyzacji, diagnostyka); Usługi oponiarskie na najwyższym poziomie – serwisy regularnie nagradzane Certyfikatem Jakości Michelin. więcej informacji...

Michelin

Od chwili powstania firmy, misją Michelin jest zaangażowanie i wkład w postęp mobilności towarów i ludzi, a także w rozwój społeczeństw. Naszym szerszym celem jest zaspokoić fundamentalną ludzką potrzebę socjalizacji, wymiany i odkrywania. Michelin dokłada wszelkich starań aby prowadzić wszystkie aspekty biznesu w odpowiedzialny sposób. Oznacza to dostarczanie coraz wydajniejszych rozwiązań mających sprostać oczekiwaniom i aspiracjom klientów i udziałowców. To z kolei wiąże się z ochroną środowiska naturalnego przy prowadzeniu ważnych operacji finansowych. więcej informacji...

Transics

Transics to doświadczony, międzynarodowy zespół ekspertów z dziedziny telematyki, który projektuje, produkuje i wdraża innowacyjne systemy do zarządzania flotą dla sektora TSL. Firma oferuje szeroki wachlarz narzędzi pomagających przewoźnikom kompleksowo zarządzać: samochodami ciężarowymi, naczepami, planowaniem i realizacją zleceń, dokumentacją przewozową, pracą kierowców oraz współpracą z podwykonawcami. Każde rozwiązanie opracowywane jest w celu zwiększenia efektywności i zredukowania kosztów prowadzenia działalności transportowej. więcej informacji...

Astrata

Mając ponad 25 lat doświadczenia, Astrata cieszy się opinią zaufanego dostawcy oraz lidera w zakresie rozwiązań IT opartych o lokalizację, będąc tym samym jedną z najprężniej rozwijających się firm w branży telematyki na świecie. więcej informacji...

Marcos Bis

Marcos Bis od 1993 roku tworzy oprogramowanie dla branży transportowo-spedycyjnej. Misją firmy jest tworzenie nowoczesnych narzędzi dla klientów będących ogniwem w logistyce i transporcie towarów. Z rozwiązań firmy Marcos Bis korzystają firmy spedycyjne, transportowe (transport krajowy i międzynarodowy), budowlane (posiadające jednostki specjalistyczne) oraz firmy posiadające flotowych przedstawicieli handlowych. Analizowanie nowych trendów w branży transportowej, zmieniających się przepisów, pojawiających się nowatorskich możliwości technologicznych oraz narzędzi programistycznych jest motorem rozwoju produktów firmy Marcos Bis. Każda indywidualna i unikalna w skali kraju potrzeba zmian w funkcjonowaniu i rozwijaniu systemu NAWIGATOR jest szczegółowo analizowania, projektowana i wykonana w ramach dodatkowych zleceń. więcej informacji...

DKV

DKV Euro Service to międzynarodowy operator kart paliwowo-serwisowych DKV. Firma istnieje od 1934 roku i jest najstarszą i zarazem największą na drogach Europy organizacją serwisową. Obejmuje zasięgiem ponad 54 000 stacji paliw. Do grona jej klientów należy 98 tysięcy firm, którym wydała blisko 2 miliony kart paliwowych i urządzeń pokładowych. Na terenie Polski przedstawicielstwo DKV działa od 20 lat. Współpracuje tu z siecią ponad 3400 stacji paliw i 150 warsztatów. Karta paliwowa DKV umożliwia bezgotówkowe tankowanie na stacjach różnych marek i dostęp do wielu usług dodatkowych, m.in. rozliczania opłat drogowych, serwisów naprawczych, internetowych serwisów do zarządzania transakcjami czy zwrotu zagranicznego podatku VAT. więcej informacji …

InterLAN

Firma interLAN od 1991 roku dostarcza rozwiązania IT dla branży TSL. Jesteśmy zespołem doświadczonych ekspertów, którzy pracują zgodnie z zasadą „tworzymy, aby usprawniać”. Dlatego tak dużą wagę przywiązujemy do potrzeb i oczekiwań naszych obecnych oraz przyszłych klientów. Niewątpliwym atutem naszych rozwiązań jest specjalizacja oraz kompleksowość. więcej informacji...

Mobile Climate Control

Partnerzy honorowi

MIiB

Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działami administracji rządowej, w tym związanych z transportem.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa powstało na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. 2015, poz. 2080). Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działami administracji rządowej: budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, łączność i transport. Zakres kompetencji Ministra Infrastruktury i Budownictwa określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. 2015, poz. 1907) oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. 2015, poz. 2094).

Partnerzy merytoryczni

Deloitte

Marka skupiająca dziesiątki tysięcy profesjonalistów w niezależnych firmach na całym świecie. W Polsce Deloitte znajduje się wśród wiodących firm realizujących profesjonalne usługi doradcze w ramach sześciu najważniejszych obszarów: audytu, doradztwa podatkowego, doradztwa gospodarczego, zarządzania ryzykiem, doradztwa finansowego oraz porad prawnych. Zespół Deloitte pracujący w polskich biurach liczy obecnie ponad 2,5 tys. specjalistów z różnych dziedzin.

Parlament Europejski

Parlament jest współustawodawcą, dzieląc z Radą uprawnienia do przyjmowania i zmiany wniosków ustawodawczych, a także do podejmowania decyzji dotyczących budżetu UE. Nadzoruje również prace Komisji i innych organów UE, a także współpracuje z parlamentami narodowymi państw członkowskich UE, aby uwzględniać ich stanowiska. Zobacz, jak to wszystko funkcjonuje. więcej informacji...

Transport i Logistyka Polska

Organizacja zrzeszająca liderów polskiego rynku transportowo-logistycznego. Członkowie TLP zatrudniają łącznie ponad 25 tys. pracowników. Do celów TLP należy m.in. ochrona, promowanie i reprezentowanie wspólnych etycznych, ekonomicznych i prawnych interesów swoich członków oraz tworzenie wśród polskiej i zagranicznej opinii publicznej pozytywnego wizerunku polskiego transportu drogowego. TLP jest członkiem Konfederacji Lewiatan i za jej pośrednictwem ma wpływ na stanowisko Business Europe. więcej informacji...

Quest

QUEST Change Managers to zespół konsultantów, którzy, korzystając ze swojego doświadczenia, wiedzy i umiejętności pomagają firmom w całej Polsce w osiąganiu coraz lepszych rezultatów i dynamicznym rozwoju. Wspierają również młode pokolenie Polaków w ramach organizacji edukacyjnej AKADOS – Akademia Dobrego Startu. więcej informacji...

Testlog

Streamlog

Streamlog, jako neutralny operator logistyczny oferuje różne rozwiązania dla przemysłu napojów jak również dla innych branż. Główne obszary aktywności obejmują rozwiązania dla: handlu, firm cateringowych, hurtu napojów alkoholowych, operatorów branży HoReCa. więcej informacji...

Projektownia Wizerunku

Firma działa na rynku od 2015 r. Zajmująca się doradztwem, realizacją szkoleń i działań rozwojowych z obszaru etykiety biznesu i budowania wizerunku firm. więcej informacji...

Ekol Logistics

Ekol Logistics jest operatorem logistycznym, który rozpoczął działalność w Turcji w roku 1990. Obecnie posiada własne spółki w 13 krajach Europy. Ekol znajduje się wśród pionierskich dostawców zintegrowanych usług logistycznych w Turcji i w Europie ze swoimi centrami dystrybucyjnymi o powierzchni 750 000 m² w Turcji, Niemczech, Włoszech, Grecji, Francji, na Ukrainie, w Bośni-Hercegowinie, Rumunii, na Węgrzech, w  Hiszpanii, Bułgarii, Czechach, oraz w Polsce. Firma zatrudnia 6 500 pracowników z wielu krajów. Dysponując magazynami  oraz ekologiczną flotą transportową, oferuje usługi transportowe i magazynowe oraz rozwiązania z zakresu eksportu, importu oraz zarządzania łańcuchem dostaw. Firma dysponuje największą europejską siecią logistyczną opartą o największą własną flotę pojazdów.  więcej informacji...

Graphene Partners

Firma Graphene Partners, specjalizuje się w doradztwie logistycznym. Graphene Partners wspiera klientów w 11 krajach m. in. organizując przetargi transportowe i logistyczne, modelując sieci dystrybucji, projektując magazyny, prowadząc projekty transformacji łańcucha dostaw. Aktywnie uczestniczy w rynku fuzji i przejęć, pomagając firmom kupować i sprzedawać spółki z branży logistycznej w całej Europie.  więcej informacji...

KAI-ZEN Kreatywna Akademia Innowacyjności

Stowarzyszenie Wiosna

Istnieje od 2001 r. Jego siedziba znajduje się w Krakowie, a założycielem i prezesem jest ks. Jacek Stryczek. W myśl swojej misji: Pomagamy ludziom, by skutecznie pomagali sobie nawzajem, WIOSNA od lat uczy Polaków mądrej pomocy, wrażliwości na drugiego człowieka i pokazuje wartość płynącą ze wspólnego działania. Największym realizowanym przez WIOSNĘ projektem jest Szlachetna Paczka, w ramach którego tysiące wolontariuszy, darczyńców i dobroczyńców jednoczą się by dać impuls do zmiany rodzinom w potrzebie. Inne projekty Stowarzyszenia to m.in. Akademia Przyszłości, Klub Filantropa czy Sztuka Teraz. W 2016 r., Stowarzyszenie WIOSNA we wszystkich swoich projektach połączyło prawie milion Polaków. więcej informacji...

Ośrodek Analiz Strategicznych

Ośrodek Analiz Strategicznych jest prywatnym, niezależnym oraz ponadpartyjnym ośrodkiem analitycznym, zajmującym się polityką zagraniczną i bezpieczeństwem oraz wybranymi aspektami życia gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej. OAS promuje wartości atlantyckie i republikańskie. Jest fundacją prywatną, nie związaną z żadną partią, ugrupowaniem, ani siłą polityczną. OAS gromadzi ludzi z różnych, nawet zwalczających się obozów politycznych, których łączy przeświadczenie o kluczowym znaczeniu członkostwa w NATO i UE oraz o konieczności kompromisu w polityce, jako warunku bezpieczeństwa i rozwoju Polski. Wśród autorów OAS są ludzie wywodzący się z dyplomacji, rządowych ośrodków analitycznych, służb specjalnych, specjalistycznych mediów oraz biznesu. więcej informacji...

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu należy do najstarszych i najbardziej prestiżowych uczelni ekonomicznych w Polsce. Jako placówka naukowo-dydaktyczna posiada w swojej ofercie 16 kierunków studiów (13 kierunków w języku polskim i 3 kierunki w języku angielskim), mieszczących się w pięciu dyscyplinach naukowych: ekonomii, informatyce, gospodarce międzynarodowej, naukach o zarządzaniu i towaroznawstwie. Każdemu spośród 11 tysięcy studentów Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zapewnia edukację według wzorców kształcenia menedżerskiego w oparciu o aktualny stan badań naukowych oraz najefektywniejsze metody prowadzenia zajęć. Ponad 500 nauczycieli akademickich, w tym prawie 140 profesorów – ludzi pełnych pasji, zaangażowania i otwartości, na co dzień dzieli się ze studentami swoją wiedzą i doświadczeniem. Nastawienie na praktyczny wymiar nauki, staże studenckie oraz stała współpraca z biznesem i zagranicznymi ośrodkami akademickimi dają studentom możliwość pewnego wejścia na rynek pracy z dyplomem prestiżowej Uczelni. Spośród absolwentów UEP rekrutuje się najlepsza kadra menedżerska kraju zarówno w administracji państwowej, biznesie, jak i przedsiębiorstwach państwowych oraz prywatnych. Absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu znajdują się w gronie najlepiej zarabiających osób, które ukończyły publiczną uczelnię ekonomiczną. więcej informacji...

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Jedna z najstarszych polskich uczelni niepublicznych, założona w 1992 r. Obecnie jest to też najbardziej umiędzynarodowiona szkoła wyższa w Polsce. Studiują tu studenci z 77 krajów świata, a obcokrajowcy stanowią połowę ogólnej liczby słuchaczy studiów dziennych. więcej informacji...

Informacje organizacyjne

Warunkiem udziału w Forum Menedżerów Transportu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego

>>  POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  <<

Wypełniony formularz należy przesłać mailem: marcin.haremza@transport-manager.pl 

lub faxem: +48 61 84 11 754

Ilość miejsc jest ograniczona, o możliwości udziału decyduje kolejność zgłoszeń.

OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ: 8 maja 2017 r.

KOSZTY UDZIAŁU W FMT

W cenę udziału  wliczone są pełne koszty wyżywienia przez 2 dni (obiady, przerwy kawowe, uroczysta kolacja), udziału w części plenarnej forum oraz dwóch specjalnych sesjach warsztatowych. Cena biletu obejmuje również udział w wieczornym bankiecie (open bar), połączonym z częścią artystyczną oraz wstępem do kasyna. Każdy z uczestników otrzyma także komplet materiałów prezentowanych podczas FMT oraz najnowsze wydanie czasopismem Transport Manager.

Menedżerowie sektora TSL: 1090 PLN netto/os

Tylko do 25 kwietnia 2017 r. dla menedżerów sektora TSL niższa cena: 890 PLN netto/os

Dostawcy usług i rozwiązań dla sektor TSL: 2800 PLN netto/os

Kontakt w sprawach organizacyjnych:

Ewa Prukała

Product Manager
tel.: +48 61 30 70 226
kom.: +48 730 555 553
ewa.prukala@transport-manager.pl

 

Marcin Haremza

Project Manager
tel.: +48 61 30 70 226
kom.: +48 530 432 332
marcin.haremza@transport-manager.pl

 

 

 

 

 

 

 

Cena udziału w Forum Menedżerów Transportu nie zawiera kosztów noclegu.
Specjalnie dla Gości FMT, Hotel Lamberton przygotował preferencyjne ceny noclegu: Sgn – 180 / Dbl – 210 PLN brutto
Rezerwacji należy dokonywać indywidualnie u Pani Katarzyny Zaborskiej (kontakt poniżej) podając hasło: „Rezerwacja – Forum Menedżerów Transportu”
Kontakt w sprawie rezerwacji noclegów:

Katarzyna Zaborska

Specjalista ds. sprzedaży
tel.: +48 22 73 16 093
kom.: +48 660 728 306
k.zaborska@hotellamberton.pl