Automatyzacja transportu w Polsce

Instytut Transportu Samochodowego wraz z Ministerstwem Infrastruktury oraz Politechniką Warszawską opracowuje wytyczne dotyczące zasad budowy infrastruktury pod kątem(...)