Transport Manager Meeting

TRANSPORT MANAGER MEETING

8 MARCA 2017 r., KATOWICE

TMM 8.03.2017

Redakcja czasopisma Transport Manager zaprasza wszystkich właścicieli firm transportowych, przewoźników, spedytorów, menedżerów transportu drogowego z firm logistycznych, produkcyjnych i dystrybucyjnych do bezpłatnego udziału w ogólnopolskiej konferencji pod hasłem „Praktyczne aspekty zarządzania transportem”.


PROGRAM KONFERENCJI:


Przygotuj się do walki o zwrot kar za przeciążenia osi Twoich pojazdów

Firmy transportowe mają duże szanse na odzyskanie kar nałożonych na nie przez ITD za przeciążenia na osie na drogach o nośności do 8,5 t. Komisja Europejska wniosła bowiem sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE przeciwko Polsce w związku z ograniczeniem przez nasz kraj swobody korzystania ze swojej sieci drogowej przez pojazdy spełniające unijne normy nacisków osi powyżej 8,5 t. Efektem tego ograniczenia było trwające przez kilka lat swoiste „polowanie” funkcjonariuszy ITD na ciężarówki. Kary wynosiły 8-15 tys. zł. Wkrótce okaże się czy można je odzyskać lub nawet wznowić zakończone procesy w tych sprawach.

– Robert Krzych, Kancelaria Prawna Robert Krzych

 

Tendencje legislacyjne w prawie pracy w Polsce i pozostałych krajach UE, mające wpływ na działalność transportową.

W Polsce rozpatrywana jest propozycjach objęcia osób samozatrudnionych ustawą o związkach zawodowych i nadania im prawa do tworzenia i przystępowania do związków zawodowych. Wynagrodzenia, nowe obowiązki administracyjne oraz polskie i unijne kierunki i zakres propozycji zmian w przepisach istotnych dla branży transportu międzynarodowego. Podsumowanie prac Komisji Europejskiej nad Dyrektywą o delegowaniu pracowników i europejskim wynagrodzeniu minimalnym.

– Joanna Jasiewicz, Gide Loyrette Nouel

 

Twoja ciężarówka narzędziem w rękach terrorystów. Nowe ryzyko w transporcie drogowym.

W lipcu w Nicei, w grudniu 2016 r. w Berlinie, a w styczniu 2017 r. w Jerozolimie rozpędzone ciężarówki, prowadzone przez terrorystów, wjeżdżają w tłum ludzi. Pojazdy wypełnione powierzonym przewoźnikom towarem stają się śmiercionośnym narzędziem w rękach bandytów. W jaki sposób dochodzi do przejęcia przez terrorystów kontroli nad pojazdem? Jak przygotować kierowców na czyhające na nich niebezpieczeństwa? Jak zabezpieczać swoich kierowców i siebie przed takimi zagrożeniami?

– Jerzy Różyk, Kancelaria Brokerska CDS

 

Cokolwiek, dla kogokolwiek wozisz – rób to efektywnie i bezpiecznie

Świat transportu staje się coraz bardziej złożony. Wymagania Klientów są coraz wyższe, zmagamy się z nowymi uregulowaniami prawnymi, a ilość potrzebnych informacji w procesie zarządzania rośnie w astronomicznym tempie. Jak nie zginąć w tym świecie korzystając z nowoczesnych technologii.

– Krzysztof Głogowski, Transics a WABCO Company

 

Rozliczanie czasu pracy kierowców z wykorzystaniem systemów telematycznych.

Przepisy dotyczące płacy minimalnej to temat, który spędza sen z powiek polskim przewoźnikom. Od 1 stycznia 2015r. Republika Federalna Niemiec jako pierwsza wprowadziła wymóg rozliczania i wypłaty wynagrodzenia minimalnego dla kierowców wykonujących przewozy na terenie ich kraju. W ślad za nią poszły takie kraje jak: Francja, Norwegia, Włochy, Austria, Holandia. Przewidywane jest także wprowadzenie podobnych przepisów w innych krajach UE w związku z koniecznością implementacji przepisów Unii Europejskiej, a dokładniej dyrektyw 2014/67/UE oraz 96/71/WE. W jaki sposób dobrze przygotować się do tych zmian? Jakie narzędzia wykorzystać, by mieć gwarancję poprawności wyliczeń?

– Sebastian Hunicz, Kierownik Działu Sprzedaży OCRK

– Kamil Korbuszewski, Kierownik Działu Sprzedaży GBOX

 

Zawsze miej rękę na pulsie! Dowiedz się jak skutecznie pozyskiwać międzynarodowych kontrahentów

Jakie to uczucie siadać do komputera z poranną kawą i pewnością, że dzień będzie obfitował w korzystne zlecenia od klientów z niemal całej Europy? A gdyby okazało się, że to możliwe, że międzynarodowe grono kontrahentów jest w zasięgu ręki? Pokażemy jak przy odrobinie wysiłku wykorzystać potencjał platformy transportowej, zoptymalizować pracę, wyróżnić się na tle konkurencji, zdobyć zaufanie zagranicznych klientów i pozyskiwać zlecenia na europejskim rynku transportowym.

– Marcin Kutzmann, Radosław Groński, TimoCom

 

Ocena rentowności zleceń transportowych przy użyciu systemu TMS

Dobór odpowiedniego pojazdu/podwykonawcy oraz trasy jest decydujący dla kwestii rentowności. System TMS powinien służyć pomocą w każdym momencie procesu, zaczynając od przygotowania oferty poprzez planowanie transportu, aż do końcowych statystyk.

– Paweł Idzik, Soloplan Polska

 

Jak poprawić bezpieczeństwo transakcji korzystając z platformy transportowej Trans.eu

Odwieczną bolączką branży transportowej jest ryzyko natrafienia na nieuczciwego kontrahenta, a przez to strata pieniędzy i nerwów. Czy wszyscy jednak wiemy, że platforma transportowa udostępnia proste narzędzia, które to ryzyko znacznie ogranicza? A jeśli tak, to czy jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że jej pracownicy codziennie podejmują działania chroniące przewoźników, nawet gdy ci w danej chwili nie zdają sobie z tego sprawy?

– Piotr Sobala, Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa i Audytu Trans.eu

 

Sieć stacji paliwowych, która pozwala zoptymalizować koszty i zwiększyć bezpieczeństwo tankowań w Europie

Czy na pewno wszystkie karty paliwowe są takie same? Poznaj najnowsze standardy dotyczące bezpieczeństwa kart, kontroli tankowań oraz ich wpływu na obniżenie kosztów firmy.

– Anna Bronicka, Michał Rudny, Redtortuga

 

Wpływ opony na koszty przedsiębiorstwa

W Euromaster Twoimi oponami zajmują się fachowcy, ludzie z wieloletnim doświadczeniem w branży oponiarskiej, którzy po prostu znają się na oponach. Euromaster zapewnia wszechstronną usługę – specjalistyczny dobór i montaż opon dla danego typu pojazdu wraz z kompleksową obsługą i fachową naprawą w razie defektu. Przekonaj się, że warto posłuchać fachowców.

– Marcin Fornal, Euromaster Polska

 

Zabezpiecz się przed oszustwami i wyłudzeniami na giełdach transportowych – CASE STUDIES.

Zautoryzowana firma na giełdzie podjęła się realizacji transportu, podstawiła zaawizowany pojazd na miejsce załadunku, po czym zniknęła wraz z ładunkiem. Oszust podszywający się pod legalnie działającą firmę spedycyjną, uzyskał dostęp do giełdy, a zmieniając miejsce rozładunku wykorzystał uczciwie działające firmy transportowe do kradzieży ładunków. Te i inne przypadki zostaną omówione także w kontekście polis ubezpieczeniowych OCP i OCS.

– Łukasz Chwalczuk, Kancelaria Prawna Iuridica

 

Czego boją się przewoźnicy? Niebezpieczne konsekwencje wejścia w życie Dyrektywy o pracownikach delegowanych?

Analiza przewidywanych rezultatów wprowadzenia w życie Dyrektywy o pracownikach delegowanych w jej obecnym brzmieniu. Jaki będzie ona miała wpływ na polską branżę międzynarodowego transportu drogowego? Nie chodzi już bowiem tylko o obowiązek wypłacania pracownikom delegowanym do Europy Zachodniej jedynie płacy minimalnej, ale wynikającej z umów zbiorowych tam obowiązujących, czyli znacznie wyższej. Czego najbardziej boją się przewoźnicy, którzy prowadzą działalność transportową w krajach, w których już obowiązuje płaca minimalna?

– Maciej Wroński, Transport i Logistyka Polska

 

Przewidywane zmiany w przepisach dotyczących tachografów i czasu pracy kierowców.

Zbliża się czas wprowadzenia "inteligentnych" tachografów w Unii Europejskiej. Komisja Europejska opracowała już szczegółowe przepisy i wyznaczyła datę ich wprowadzenia. Dowiedz się więcej na temat nowych technologii i bądź gotowy na zmiany.

– Mateusz Włoch, Ekspert ds. Rozwoju i Szkoleń INELO

 

MiLoG update’2017. Nowości w niemieckiej płacy minimalnej.

Pierwsze doświadczenia właścicieli firm transportowych z tegorocznymi zmianami w funkcjonowaniu niemieckiej ustawy MiLoG. Zmianie uległa wysokość stawki minimalnej. Powstał nowy portal internetowy do zgłoszenia kierowców, który ciągle sprawa wiele kłopotów. Zmianom ulegają tendencje w prowadzeniu kontroli przestrzegania MiLoGu.

– Martin Pfnür, Kancelaria Balduin Pfnür & Partner

 

Transportowy Big Brother, czyli coraz więcej towarów pod specjalnym nadzorem jako efekt zmian podatkowych ważnych dla transportu w 2017 r.

Firmy transportowe zostały zobowiązane do rejestrowania przewozów towarów akcyzowych w specjalnym systemie elektronicznym. Od 1 lipca 2017 r. trasę przejazdu ciężarówek przewożących te produkty będą mogły śledzić służby podatkowe, celne i policja za pomocą lokalizatorów korzystających z nawigacji satelitarnej GPS i systemu telefonii komórkowej. W 2017 r. rząd zmienia ustawę o podatku VAT, by uszczelnić system jego poboru. Prelekcja stanowi kompendium zmian podatkowych’2017.

– Rafał Pogorzelski, Kancelaria Doradztwa Podatkowego Jamróz i Pogorzelski

 

Wielka zmiana w polskiej polityce migracyjnej. Pracujący w Polsce – również kierowcy – będą mogli łatwiej osiedlać się w Polsce i sprowadzać rodziny.

Przyjeżdżający do nas ze Wschodu łatwiej znajdą pracę i szybciej uzyskają pobyt stały, pod warunkiem, że spełnią warunki stawiane im przez rząd. Prace nad nowymi rozwiązaniami rozpoczął już rządowy zespół, składający się z przedstawicieli resortów: rozwoju, rodziny i spraw wewnętrznych. Rząd stawia na młodych (do 35 lat), posiadających pożądane kwalifikacje, wśród nich na kierowców.

– Marta Walędziak-Skowrońska, TGC Corporate Lawyers

 

Płaca minimalna również w Austrii i Holandii, czyli więcej znaków zapytania niż odpowiedzi.

Od 1 stycznia 2017 r. w Austrii weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego. Pociągają one za sobą szereg obowiązków, które musi spełnić przewoźnik wykonujący operacje transportowe na terytorium Austrii. Z kolei w Holandii na razie wiadomo, że transport międzynarodowy oraz kabotaż wykonywany przez polskie firmy transportowe jest objęty prawem holenderskim, dotyczącym minimalnego wynagrodzenia. Jedynie w sytuacji tranzytu chwilowo władze holenderskie nie egzekwują wymogu płacy minimalnej do czasu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Niemcami i Komisją Europejską w tej sprawie.

– Paweł Judek, Kancelaria Prawna Działyński Judek

 

Polski transport bez ryczałtów. Konsekwencje decyzji TK w aspekcie rozliczania płac minimalnych w UE?

Analiza finansowo-prawna wpływu decyzji Trybunału Konstytucyjnego, znoszącej obowiązek wypłacania kierowcom ryczałtów za noclegi w kabinie ciężarówki, na zaliczanie elementów płacy polskiego kierowcy do płacy minimalnej w poszczególnych krajach Unii Europejskiej.

– Agnieszka Frasik, „AMF FRASIK” Kancelaria Prawna

– Michał Dynerowicz, „AMF FRASIK” Kancelaria Prawna

 

Rozwój sieci Carrefour w kontekście zapotrzebowania na usługi transportowe

 

– Tomasz Lisowski, Carrefour Polska

 

Efektywniejsza obsługa zleceń transportowych = wzrost przewagi konkurencyjnej

Nowoczesne interfejsy i elastyczne rozwiązania ułatwiające obsługę i pozyskanie klientów - dla małej, średniej i dużej firmy transportowej. Korzyści i oszczędności dla Twojej firmy transportowej oraz dla Twoich klientów.

– Krzysztof Mytnik, Unifaun

PARTNERZY 

 

BP EUROPA SE

 

 

 

 

 

BANK SERWIS

 

CARREFOUR POLSKA

 

CITRONEX

 

DKV EURO SERVICE POLSKA

 

EUROMASTER

 

 

 EUROTOLL

 

GBOX

 

INELO

 

INTERLAN

 

IVECO POLAND

 

MARCOS BIS

 

OCRK

 

 

RED TORTUGA

 

 

 

 

 

 

SOLOPLAN

 

TIMOCOM

 

 

TRANSICS

 

 

TRANS.EU

 

UNIFAUN

 

WTRANSNET

 

PARTNERZY MERYTORYCZNI 

 

KANCELARIA „AMF FRASIK”

 

 

KANCELARIA BALDUIN PFNÜR & PARTNER RECHTSANWÄLTE STEUERBERATER

 

CDS

GIDE LOYRETTE NOUEL

KANCELARIA PRAWNA IURIDICA 

 

KANCELARIA DZIALYNSKI I JUDEK

 

 

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO ROBERT KRZYCH

 

 

DORADZTWA PODATKOWEGO JAMRÓZ I POGORZELSKI

 

 

KANCELARIA PRAWNA RACZKOWSKI PARUCH

 

 

KANCELARIA PRAWNA TGC CORPORATE LAWYERS

 

TRANSPORT LOGISTYKA POLSKA

 

PATRONI 

DOLNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

GÓRNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH

ZACHODNIOPOMORSKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH

POLSKA UNIA TRANSPORTU

ŁÓDZKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I SPEDYTORÓW

STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH 'DOLNY ŚLĄSK'

PODKARPACKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW I SPEDYTORÓW DROGOWYCH

POMORSKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH

KUJAWSKO-POMORSKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

OPOLSKIE ZRZESZENIE PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW TRANSPORTU NIENORMATYWNEGO