“Transport Manager” jest ogólnopolskim czasopismem branżowym skierowanym do kadry zarządzającej transportem drogowym i logistyką. Z uwagi na biznesowy charakter pisma, jego odbiorcami są głównie menedżerowie odpowiedzialni za zarządzanie firmą, transportem, logistyką i łańcuchem dostaw.

Pismo skierowane jest przede wszystkim do średnich i dużych przedsiębiorstw, których floty własne przekraczają 20 pojazdów oraz do firm, które w swojej działalności wykorzystują tabor podwykonawców. To fachowy dwumiesięcznik branżowy skupiający się na prawnych, finansowych, technicznych i ekonomicznych aspektach prowadzenia działalności w sektorze TSL.

Wydawca czasopisma “Transport Manager” jest także organizatorem największych ogólnopolskich konferencji branżowych dla menedżerów sektora transportu, spedycji i logistyki, które odbywają się w większych miastach na terenie całej Polski. Są to jednodniowe spotkania łączące silny program merytoryczny z możliwością prezentacji oferty dostawców usług i rozwiązań dla sektora TSL.

English version:

Transport Manager is a nationwide Magazine addressed to managers from transport-forwarding-logistics sector. Having regard for the Magazine profile, their readers are exclusively the companies’ owners, managers and decision-making persons responsible for road transport in the middle and big enterprises, with their own up to 20 vehicles fleet. TM is not concerned on every kind of transportation (rail, marine, air, pipeline etc.).The Magazine subject matter is exclusively road transport of goods. TM is not dedicated – like many other Magazines – for truckers, but for their bosses. Every issue of TM is consists of five chapters: management, finances, legislation, technique and logistic.

ul. Pniewskiego 18

60-692 Poznań

tel.:  +48 61 30 70 226

fax: +48 61 84 11 754

info@transport-manager.pl