Prawo

Od sierpnia 2021 r. – dowody jeszcze bardziej osobiste

19 kwietnia 2021

Od sierpnia w dokumentach tożsamości pojawią się dodatkowe dane. Sejm uchwalił bowiem nowelizację ustawy o dowodach osobistych. Planowane zmiany to: uzupełnienie warstwy graficznej o wizerunek podpisu, zaś warstwy elektronicznej – o zapis odcisków palców. Będzie też nowa procedura składania wniosków. Za wyjątkiem kilku sytuacji nie będzie można złożyć wniosku elektronicznie. Zmienią się terminy ważności dokumentów.

 

Nowelizacja ma służyć zwiększeniu bezpieczeństwa dokumentów, co wymuszają na Polsce regulacje unijne. Jedyne wątpliwości budziły terminy ważności dowodów należących do seniorów, stąd wniosek mniejszości, by dla osób powyżej 70 lat były one wydawane bezterminowo.

– To ograniczyłoby konieczność wizyt pracowników w domach spokojnej starości – argumentował poseł Mateusz Bochenek z klubu Koalicja Obywatelska. Jednak został on odrzucony. Poseł Bochenek podkreślał również krótki czas na wdrożenie zmian. – Na podstawie ustawy należy dokonać szeregu czynności, począwszy od zakupu skanerów, dostosowania systemów informatycznych do przeszkolenia wielu urzędników, którzy będą realizowali to zadanie – argumentował, wskazując, że samorządy proszą o zwiększenie tempa m.in. szkoleń.

Ustawa ma wejść w życie 2 sierpnia br. KT