Zarządzanie

TLP również krytycznie o sposobie wprowadzania eTOLL

16 kwietnia 2021

Na stronie związku pracodawców Transport i Logistyka Polska czytamy, że: system e-TOLL, który od 1 lipca br. ma zastąpić znany system viaTOLL budzi liczne kontrowersje. – Przez ostatnie dwa tygodnie intensywnie działaliśmy na rzecz jego ucywilizowania – mówi Maciej Wroński, prezes TLP.

 

Projektem ustaw wprowadzających nowy system zajmowała się 14 kwietnia sejmowa Komisja Infrastruktury. Uczestniczący w niej prezes Maciej Wroński przedstawił postulaty branży dotyczącego systemu e-TOLL.

– Przede wszystkim nie możemy się zgodzić na przerzucenie kosztów i ryzyka związanego z funkcjonowaniem nowego systemu na użytkowników dróg – powiedział podczas obrad Komisji Maciej Wroński.

 

Wśród postulatów znalazły się również propozycje:

  • odsunięcia terminu wejścia w życie nowego systemu o okres 6 miesięcy, co pozwoliłoby przygotować wszystkie rozwiązania techniczne służące naliczaniu myta,
  • odstąpienie od nałożenia kar za naruszenia związane z nieuiszczeniem opłat w przypadku uzupełnienia płatności.

 

Poniżej pełny zapis wypowiedzi prezesa TLP:

https://www.youtube.com/watch?v=GhAiE-oZJ5E

 

– Choć w Komisji Infrastruktury nie udało się wprowadzić zasadniczych zmian do projektu, nie składamy broni i będziemy dalej walczyć zarówno w Sejmie, jak i Senacie. Będziemy na bieżąco informować o kolejnych działaniach w tej sprawie – komentuje Maciej Wroński. ML

 

Źródło: www.tlp.org.pl