Finanse

Sejm dzisiaj zadecyduje czy eTOLL zostanie uruchomiony o 3 miesiące później

14 kwietnia 2021

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy o krajowym systemie poboru opłat eTOLL, który jest rozpatrywany przez Sejm. Dzisiaj też ma zapaść decyzja, czy czas na przygotowanie się firm transportowych do korzystania z nowego, satelitarnego systemu zostanie przedłużony o 3 miesiące, czyli do końca września. Tak postulują przewoźnicy drogowi. Przypomnijmy, że dotychczas datą rozpoczęcia działania eTOLL miał być 1 lipca.

 

Ustawa ma ostatecznie wprowadzić nowy sposób poboru opłat za przejazd autostradami. Przejazd odcinkami Konin – Stryków (autostrada A2) i Bielany Wrocławskie – Sośnica (autostrada A4) bez zatrzymywania się przed szlabanem, będzie możliwy od 1 grudnia 2021 r.

– Kierując się przede wszystkim korzyścią dla obywateli, chcemy odejść od dotychczasowej metody poboru opłaty opartej o bramki autostradowe – mówiła szefowa KAS Magdalena Rzeczkowska podczas pierwszego czytania projektu w Sejmie. – Ustawa stworzy podstawę do budowy jednolitego systemu poboru wszystkich opłat drogowych – podkreślała.

 

e-TOLL to korzyści dla kierowców

e-TOLL to przede wszystkim:

  • kompleksowa obsługa online bez konieczności wizyty w Miejscach Obsługi Klienta;
  • brak konieczności podpisywania umowy, a jedynie obowiązek rejestracji;
  • pełna obsługa online – bieżący wgląd w historię opłat i zarządzanie swoim kontem;
  • wszystkie dane, dokumenty i usługi w jednym miejscu.

 

Ułatwienia dla przewoźników w e-TOLL

Przepisy ustawy przewidują też ograniczenie zakresu danych niezbędnych do rejestracji pojazdu w systemie e-TOLL. Nie będzie wymagane podanie m.in. numeru VIN pojazdu, czy roku produkcji. Zniesiony zostanie też obowiązek aktualizowania w systemie e-TOLL danych o numerach rejestracyjnych przyczep i naczep ciągniętych przez ciągniki siodłowe, co pozwoli na prostszą realizację procesów logistycznych.

 

Status prac nad nowym systemem

Trwa konfiguracja środowiska produkcyjnego systemu e-TOLL i przygotowanie do testów wydajnościowych i bezpieczeństwa. Trwa również integracja z dostawcami usług zewnętrznych np. dostawcami kart flotowych. Wraz ze startem nowego systemu, zostanie uruchomiona sieć ponad 200 miejsc obsługi klienta.

Trwają też testy integracyjne operatorów OBU/ZSL. Aktualizowana na bieżąco lista podmiotów, które zakończyły testy z wynikiem pozytywnym i mogą pośredniczyć w przekazywania danych geolokalizacyjnych, jest dostępna na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/kas/informacje-dla-operatorow-obu-i-zsl

 

Przejazdy pojazdów lekkich

Od 1 grudnia 2021 r. wprowadzone zostaną dwie możliwości opłacania przejazdu państwowymi odcinkami autostrad przez użytkowników pojazdów lekkich (o łącznej dopuszczalnej masie całkowitej – dmc – nieprzekraczającej 3,5 tony):

  • zakup biletu autostradowego np. na stacji benzynowej podając numer rejestracyjny pojazdu,
  • na podstawie danych geolokalizacyjnych, przekazywanych do Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS (e-TOLL), analogicznie jak to ma miejsce dla pojazdów ciężkich np. z wykorzystaniem bezpłatnej aplikacji e-TOLL PL na urządzenia mobilne, dostarczonej przez KAS.

Do zakupu biletu autostradowego nie będzie wymagana instalacja żadnego urządzenia, ani przekazywanie danych geolokalizacyjnych. Wystarczy podać numer rejestracyjny pojazdu i określić odcinek drogi, na którym realizowany będzie przejazd. Z punktu widzenia ochrony prywatności, jest to rozwiązanie ograniczające do minimum zakres przetwarzanych danych.

Sprzedaż biletów autostradowych będą mogli prowadzić przedsiębiorcy na podstawie umowy zawartej z szefem KAS. Pozwoli to przede wszystkim na wnoszenie opłat poprzez istniejące już rozwiązania do wnoszenia opłat na odcinkach koncesyjnych z wykorzystaniem videotollingu i aplikacji integratorów płatności.

Przepisy ustawy przewidują możliwość likwidacji bramek i zmiany sposobu poboru opłat również na odcinkach koncesyjnych, na wniosek koncesjonariuszy, po zmianie umowy koncesyjnej. Krajowa Administracja Skarbowa jest otwarta na dialog z przedstawicielami biznesu w tej sprawie.

Możliwość rozliczania opłaty za przejazd autostradą dla pojazdów lekkich z wykorzystaniem aplikacji mobilnej e-TOLL PL zostanie, jako opcja, wprowadzona w momencie uruchomienia systemu e-TOLL. ML

 

Źródło: www.gov.pl