Prawo

Nowe Prawo celne z podpisem prezydenta

12 kwietnia 2021

8 kwietnia 2021 r. prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw, przygotowaną przez Ministerstwo Finansów. Nowelizacja ujednolici i usprawni wydawanie decyzji dotyczących naliczania należności celnych i podatkowych oraz opłaty paliwowej i opłaty emisyjnej w związku z importem towarów. Nowe rozwiązania dotyczą również identyfikacji cudzoziemców do celów podatkowych.

 

Jak czytamy na stronie Ministerstwa Finansów, ustawa wprowadza szereg rozwiązań ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej związanej z przywozem towarów. Jest wynikiem analizy stosowania przepisów celnych po wdrożeniu w 2016 r. unijnego kodeksu celnego, jak również odpowiedzią na sygnały od pracowników i funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej.

– Zaproponowane przez nas rozwiązania spotkały się z aprobatą środowisk gospodarczych zaangażowanych w obrót towarowy z zagranicą – podkreśla szefowa Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska.

Założeniem jest usprawnienie wydawania decyzji dotyczących należności celnych, podatkowych i opłat związanych z importem towarów. Naszym celem jest również odformalizowanie procedur w sprawach celnych – dodaje wiceminister Magdalena Rzeczkowska.

 

Jedno postępowanie dla określenia należności celnych

W przypadku importu towarów prowadzone będzie tylko jedno postępowanie dla określenia należności celnych, podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, opłaty paliwowej oraz opłaty emisyjnej (o ile będą one należne). W konsekwencji tego postępowania wydana zostanie jedna decyzja dla wszystkich tych należności i opłat. Obecnie postępowanie celne i podatkowe prowadzone są odrębnie, a w ich wyniku – w zależności od rodzaju towaru – wydawanych jest nawet kilka decyzji (dotyczących należności celnych i podatkowych oraz opłat: emisyjnej – w przypadku importu paliw silnikowych i paliwowej – w przypadku importu paliw silnikowych i gazu). Wprowadzone rozwiązanie ograniczy koszty po stronie podmiotów dokonujących importu towarów oraz izb administracji skarbowej, a także ułatwi i usprawni działalność importową. Obsługa celna importerów stanie się sprawniejsza i szybsza.

 

Prostszy wpis do wykazu gwarantów

Ponadto odformalizowana zostanie procedura wpisu do wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych. Wykaz gwarantów będzie prowadzony przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej i on będzie decydował o wpisie do tego rejestru. Odformalizowany zostanie również wpis osoby na listę agentów celnych. Wpis na listę będzie, tak jak obecnie, decyzją Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. Skrócony zostanie czas oczekiwania podmiotów i osób zainteresowanych na taki wpis, gdyż sam wpis odpowiednio do wykazu albo na listę będzie decyzją.

Ponadto nowe przepisy ujednolicają tryb prowadzenia kontroli celno-skarbowych w zakresie przestrzegania przepisów prawa celnego i prawa podatkowego w związku z importem towarów.

Ustawa umożliwi nadawanie numeru PESEL osobom (głównie cudzoziemcom) nieprowadzącym działalności gospodarczej lub niebędącym zarejestrowanymi podatnikami VAT, które nie posiadają zameldowania na terytorium RP. Zmiany w zakresie identyfikacji podatkowej będą korzystne dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców. KL

 

Fot. Pixabay

 

Źródło: www.gov.pl