Finanse

Więcej czasu na sprawozdania finansowe i CIT za 2020 r.

30 marca 2021

Przedłużono terminy sporządzania sprawozdań finansowych dla jednostek sektora prywatnego, publicznego oraz organizacji non-profit za rok obrotowy 2020. Jest to odpowiedź na postulaty przedsiębiorców i księgowych.

 

W piątek minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński podpisał rozporządzenie o przedłużeniu terminów na sporządzenie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2020 dla:

  • jednostek sektora prywatnego oraz organizacji non-profit – o 3 miesiące,
  • jednostek sektora finansów publicznych – o 1 miesiąc.

 

Z kolei do 30 czerwca 2021 r. został wydłużony termin rozliczenia rocznego CIT przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Rozporządzenie w tej sprawie podpisał minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

Rozporządzenie wydane zostało równolegle do procedowanej w Parlamencie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

Rozporządzenie, ze względu na kalendarz prac parlamentarnych, umożliwia podatnikom skorzystanie z dłuższego czasu na rozliczenie CIT, czyli 30 czerwca 2021 r.

 

Źródło: www.gov.pl