Prawo

Nowe inicjatywy legislacyjne UE dla transportu międzynarodowego

23 lutego 2021

W 2021 r. branża transportowa może spodziewać się wielu inicjatyw legislacyjnych Unii Europejskiej, które maja na celu skierować międzynarodowy transport drogowy na tory zgodne z wizją unijnych urzędników. Słowo „tory” można rozumieć również dosłownie. Strategia dotycząca Inteligentnej i Zrównoważonej Mobilności, Plan Awaryjny, czy też kwestie związane z Pakietem Mobilności to tylko jedne z wielu tematów znajdujących się obecnie na agendzie UE w kontekście nowego wieloletniego budżetu na lata 2021-2027. 

 

Komisja Europejska planuje skoncentrować swoje działania w najbliższych latach wokół tzw. Nowego Europejskiego Zielonego Ładu (Green Deal), którego podstawowe założenia ogłosiła 11 grudnia 2019 r.

Green Deal zawiera elementy bezpośrednio dotyczące sektora transportu, które już w 2020 i 2021 r. będą wprowadzane w życie tj.:

  • Strategia na rzecz Zrównoważonej i Inteligentnej Mobilności w celu rozwiązania problemu emisji w sektorze (9 grudnia 2020 r.);
  • Promocja mniej zanieczyszczających środowisko rodzajów transportu, badając nowe sposoby zwiększenia przepustowości kolei i śródlądowych dróg wodnych oraz przedstawiając zmienioną dyrektywę ws. transportu kombinowanego (Q3 2021 r.);
  • Działania dotyczące roli sektorów transportu morskiego, lotniczego i drogowego w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (czerwiec 2021 r.);
  • Ponowna ocena trwającego przeglądu dyrektywy o Eurowinietach dotyczącej opłat drogowych (projekt na ten moment utknął w Radzie UE);
  • Zbadanie opcji legislacyjnych mających na celu zwiększenie produkcji i wykorzystania paliw alternatywnych (już od 2020 r.) oraz przegląd dyrektywy w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych (2021 r.) i rozporządzenia dotyczącego TEN-T tj. Transeuropejskiej Sieci Transportowej[1] (Q3 2021 r.);
  • Zaproponowanie bardziej rygorystycznych norm emisji zanieczyszczeń powietrza dla pojazdów z silnikami spalinowymi i zaproponowanie przeglądu norm emisji CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych (czerwiec 2021 r.);
  • Istotna rola digitalizacji, w szczególności połączonej i zautomatyzowanej mobilności i inteligentnych systemów zarządzania ruchem.

 

Opracował:

Adam Dorywalski

stały przedstawiciel TLP przy UE

www.tlpl.org.pl