Zarządzanie

Unia ustawia transport zgodnie z Nowym Zielonym Ładem

18 lutego 2021

Unijna Strategia Zrównoważonej i Inteligentnej Mobilności przewiduje ograniczenie emisji z sektora transportu o 90 proc. do roku 2050. Ekologia w transporcie nie musi oznaczać jego ograniczenia, ale jego przeprofilowanie i wzrost. Mówił o tym podczas EEC Trends Filip-Alexandru Negreanu-Arboreanu, zastępca szefa gabinetu komisarz UE ds. transportu – donosi portal wnp.pl.

 

Przestawienie się transportu na kolej jest jedną z kluczowych inicjatyw Komisji Europejskiej – mówi Filip-Alexandru Negreanu-Arboreanu. – Pod koniec roku dokonamy przeglądu rozporządzenia TEN-T, w którym określono korytarze sieci bazowej i kompleksowej w UE – dodaje. – Nie sądzę, aby państwom członkowskim zabrakło poczucia odpowiedzialności – odpowiada pytany o obawy dotyczące wdrożenia strategii.

 

Ekomobilność – nową licencją na wzrost

– Kluczowym przesłaniem strategii jest to, że ekologiczna mobilność to dla sektora nowa licencja na wzrost. Wzrost jest bardzo istotny, ponieważ obywatele krajów europejskich muszą mieć do dyspozycji coraz lepszą sieć połączeń w globalnym świecie, a kolejowa część sektora transportowego jest jednym z tych elementów, których dynamiczny rozwój przewidujemy w nadchodzącej przyszłości – powiedział Negreanu-Arboreanu.

Kolej jest w pełni zrównoważonym środkiem transportu, a tak zwana multimodalność lub przestawienie się na kolej pozostaje jedną z kluczowych inicjatyw Komisji Europejskiej – dodał gość konferencji.

Jeśli chodzi o kolej, to Komisja Europejska ma „ukierunkowane” wnioski legislacyjne, które pojawią się jeszcze w bieżącym roku, dotyczące zwiększenia jej interoperacyjności: wdrożenia czwartego pakietu kolejowego czy powstania komputerowych systemów rezerwacji.

– Oprócz tego w pierwszym kwartale przedstawimy dwie inicjatywy dotyczące dekarbonizacji paliw w transporcie morskim i lotniczym (są to tak zwane inicjatywy ReFuelEU Aviation i ReFuelEU Maritime), które ustanowią ramy na lata 2030 i 2050 w zakresie sposobu, w jaki te dwa rodzaje transportu mogą uzyskać lepszy dostęp do zrównoważonych paliw alternatywnych i w jaki mogą poprawić swoją wydajność, a także udzielimy tym sektorom jasno sprecyzowanych uprawnień, określając jednocześnie możliwości – zapowiada wiceszef gabinetu komisarz Adiny Valean.

 

Dostęp do infrastruktury paliw alternatywnych

To tylko dwa spośród wniosków. Kolejnym będzie dyrektywa w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych, która pojawi się w drugim kwartale tego roku, gdzie określone zostaną normy i cele dla infrastruktury tego rodzaju paliw we wszystkich rodzajach transportu – w transporcie drogowym, morskim, śródlądowym i lotniczym.

– Pod koniec roku dokonamy przeglądu rozporządzenia TEN-T, w którym określono korytarze sieci bazowej i kompleksowej w UE, tak więc mamy do czynienia z pełnym koszykiem wniosków, które obejmują wszystkie aspekty infrastruktury, cele dekarbonizacji i ich finansowanie – przypomina Filip-Alexandru Negreanu-Arborean.

Pod koniec roku zostaną one uzupełnione o pakietową inicjatywę dotyczącą zwiększenia liczby pasażerów w międzynarodowym ruchu kolejowym oraz sprzedaży biletów obejmującej różne środki transportu, po której w następnych latach pojawią się wnioski dotyczące cyfryzacji, mobilności miejskiej itd.

 

Źródło:

www.wnp.pl