Prawo

Francja: Nalepki „martwe pole” na ciężarówkach?

31 grudnia 2020

Władze Francji opublikowały dekret oraz projekt zarządzenia w sprawie wprowadzenia obowiązku na terenie Francji stosowania w pojazdach o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t naklejek ostrzegawczych o tzw. „martwym polu”, który wchodzi w życie 1 stycznia 2021 r. Francja poinformowała Komisję Europejską o zamiarze wprowadzenia tych przepisów.

 

Związek pracodawców Transport i Logistyka Polska (TLP) informuje, że do 4 stycznia 2021 r. trwa tzw. „status quo period”, w czasie którego Francja nie może opublikować oficjalnego zarządzenia w tej sprawie. Wszystko wskazuje na to, że Francuzi zrobią to najwcześniej dopiero 5 stycznia 2021 r.

TLP

TLP informuje, że otrzymała odpowiedź z francuskiej Dyrekcji Generalnej ds. Transportu, Infrastruktury i Morza (DGITM/DST) w tej sprawie. Według francuskich władz obowiązek ten ma mieć zastosowanie do każdego pojazdu, wskazanego w przekazanych wcześniej przepisach, poruszającego się po francuskich drogach, w tym do zarejestrowanych w innych państwach zagranicznych pojazdów wykonujących międzynarodowy transport drogowy na terytorium Francji. Dodatkowo, zgodnie z informacjami otrzymanymi od strony francuskiej, obowiązek ten ma mieć zastosowanie na całym terytorium Republiki Francuskiej.

Z formalnego punktu widzenia do 4 stycznia 2021r. istnieje możliwość oprotestowania tych przepisów przez Komisję Europejską. Wtedy nie będą one stosowane wobec pojazdów zagranicznych. TLP nie otrzymała jednak jeszcze stanowiska KE w tej sprawie. ML

 

Źródło: www.tlp.org.pl