Finanse

Zmiany podatkowe’2021 – przyjęte przez rząd

24 listopada 2020

Rząd przyjął nowy projekt zmian w ustawach o podatkach dochodowych na 2021 r. Pakiet ma uszczelnić dodatkowo system podatkowy i sprzyjać upraszczaniu rozliczeń. Przewidziano m.in. objęcie podatkiem CIT spółek komandytowych oraz rozszerzenie możliwości korzystania z obniżonej do 9 proc. stawki CIT i ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Większość nowych regulacji wejdzie w życie z początkiem 2021 r.

– Ministerstwo Finansów kładzie nacisk na zmiany w podatkach, które odpowiedzą na wyzwania spowolnienia gospodarczego. Naszym lekarstwem będą proste i jasne reguły gry. W naszych działaniach koncentrujemy się na uproszczeniach i zachętach do inwestowania – wskazuje szef resortu finansów, Tadeusz Kościński.

Jedną z ważniejszych zmian ma być podniesienie z 1,2 mln euro do 2 mln euro limitu przychodów z bieżącego roku podatkowego, dzięki czemu więcej podatników skorzysta ze stawki CIT na poziomie 9 proc. Równocześnie w ustawie o CIT uwzględnione zostaną spółki komandytowe, które uzyskają status podatnika podatku dochodowego.

Pakiet zmian zakłada również wprowadzenie limitu odliczenia w ramach tzw. ulgi abolicyjnej (do wysokości 1360 zł).

Zwiększona zostanie też atrakcyjność opodatkowania w formie ryczałtu – limit przychodów warunkujący wybór ryczałtu wzrośnie z 250 tys. euro do 2 mln euro. Jednocześnie zlikwidowana zostanie większość przypadków, w których określony rodzaj działalności wyłącza z możliwości opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 15 września 2020 r.) o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r.

 

Źródło” www.podatki.biz