Zarządzanie

Jak zredukować koszty pojazdów w czasach recesji gospodarczej?

13 października 2020

Jak zredukować koszty pojazdów w czasach recesji gospodarczej?

  • Aż 38% europejskich przewoźników spodziewa się spadku przychodów w 2020 r. Od wielu firm transportowych wymaga to zwiększenia wysiłków by redukować swoje koszty.
  • Cztery obszary, w których firmy transportowe mogą uzyskać najwięcej oszczędności: działania zapewniające zgodność z przepisami, zarządzanie i czynności administracyjne, zużycie paliwa oraz zapewnienie bezpieczeństwa.
  • Skutecznym i sprawdzonym sposobem na osiągnięcie wymaganej redukcji są nowoczesne rozwiązania do zarządzania flotą pojazdów.

Aż 38% europejskich przewoźników spodziewa się spadku przychodów w 2020 r., między innymi w związku z międzynarodową recesją, zaś na całym świecie straty firm transportowych mogą wynieść aż 550 mld euro.

— To sytuacja bez precedensu dla całej branży. Żeby przetrwać na rynku, firmy transportowe muszą jeszcze efektywniej działać na rzecz optymalizacji kosztów — mówi Dariusz Terlecki, Dyrektor Sprzedaży CEE w firmie Webfleet Solutions Poland, największego europejskiego dostawcy rozwiązań do zarządzania flotami pojazdów. Według Dariusza Terleckiego, występują cztery obszary, w których w szczególności warto zadbać o wprowadzenie oszczędności.

Do pierwszego z nich zaliczają się działania zapewniające zgodność z przepisami, w tym obsługa tachografów. Według badania przeprowadzonego przez Webfleet na 1200 firmach transportowych w Europie, nadal aż 18% przedsiębiorstw korzysta z ręcznego pobierania danych, natomiast około 40% z nich poświęca na tę czynność do 30 minut na każdy pojazd, a kolejne 18% nawet godzinę.

— W przypadku floty liczącej 50, 100 lub więcej pojazdów negatywny wpływ takiej sytuacji na produktywność wydaje się oczywisty — mówi Dariusz Terlecki. — Szczególnie, że aż 41% badanych firm w ciągu ostatnich 12 miesięcy odwołało od 1 do 10 zleceń z powodu braku wiedzy na temat możliwych do wykorzystania godzin pracy kierowców — dodaje.

Do drugiego należą czynności administracyjne, których realizacja jest bardzo czasochłonna. Według badania 32% wszystkich europejskich przedsiębiorstw transportowych przeznacza 16-30 minut na analizę danych z tachografu jednego pojazdu, podczas gdy w przypadku kolejnych 28% ten czas wynosi 31-60 minut miesięcznie. Zarządzanie flotą również wiąże się z ponoszeniem znaczących kosztów. Chodzi m.in. o zużycie paliwa, serwisowanie pojazdów oraz wysokość składki ubezpieczeniowej. Warto zauważyć, że m.in. ze względu na brak efektywnych metod analizy tachografów oraz zarządzania flotą, aż 68% menedżerów floty w USA twierdzi, że nie może precyzyjnie określić kosztów naprawy i obsługi pojazdów.

Wspomniane już wydatki związane z zużyciem paliwa są trzecim z wymienionych obszarów i jednym z najwyższych kosztów operacyjnych. W badaniu PriceWaterhouseCoopers, 75% managerów ds. transportu wskazało na wahania cen ropy naftowej jako jedno ze swoich największych wyzwań operacyjnych. Czwarty, a zarazem ostatni obszar to bezpieczeństwo — jego zachowanie podczas jazdy jest kluczowe nie tylko ze względu na życie i zdrowie kierowców, ale pozwala również uniknąć wielu wydatków związanych z wypadkami, stłuczkami i stratą ładunku. Przedsiębiorstwa transportowe najczęściej radzą sobie z tym problemem poprzez analizę stylu jazdy kierowców oraz przeprowadzanie dla nich regularnych szkoleń.

We wszystkich wspomnianych obszarach można osiągnąć znaczące redukcje kosztów dzięki telematyce, która pomaga efektywnie gromadzić dane dotyczące charakterystyki jazdy każdego kierowcy oraz miejsc w którym znajdują się pojazdy. Jednym z takich rozwiązań jest WEBFLEET, rozwiązanie oferowane przez Webfleet Solutions, które pozwala w sposób zdalny ściągać dane telematyczne i wykorzystywać je na bieżąco do optymalizacji zarządzania pojazdami.

Dzięki tej usłudze menedżer floty może zobaczyć, kto i dlaczego zużywa większe ilości paliwa, a zarazem bardziej optymalnie planować trasy przejazdów. Przy pomocy WEBFLEET można również ustalić, który z kierowców powinien poprawić bezpieczeństwo swojej jazdy, obniżyć koszty serwisowania i zmniejszyć prawdopodobieństwo przestoju. Rozwiązania te mogą również informować, kiedy pojazd ma być oddany do przeglądu serwisowego, co zwiększa szansę na wcześniejsze wykrycie potencjalnych problemów. Ponadto inwestując w telematykę pojazdów można starać się o atrakcyjniejszą stawkę ubezpieczeniową.

Zapraszamy do zapoznania się z konkretnymi przykładami wdrożeń rozwiązań oferowanych przez Webfleet Solutions tutaj. Więcej na temat tego w jaki sposób można obniżyć koszty floty transportowej można dowiedzieć się z naszego e-booka tutaj.

Webfleet Solutions – a Bridgestone company

Webfleet Solutions jest jednym z wiodących dostawców rozwiązań telematycznych na świecie, zajmujących się zarządzaniem flotą, telematyką pojazdów i usług “connected car”. Platforma WEBFLEET jest wykorzystywana przez firmy każdej wielkości, w celu zwiększenia efektywności użytkowania pojazdów, obniżenia kosztów eksploatacyjnych, bieżącego wsparcia kierowców oraz zwiększenia ogólnej wydajności floty. Webfleet Solutions świadczy usługi m. in. dla branży ubezpieczeniowej, wynajmu i leasingu, importerów samochodów oraz firm, obsługujących zarówno przedsiębiorstwa, jak i konsumentów. Z rozwiązań Webfleet Solutions korzysta ponad 50 tysięcy klientów na całym świecie i obsługuje kierowców w ponad 100 krajach, zapewniając im największą w branży sieć wsparcia i najszerszy zakres dedykowanych aplikacji i narzędzi integrujących. Webfleet Solutions zapewnia klientom najwyższy standard bezpieczeństwa, jakości i dostępności usług certyfikowanych zgodnie z normą ISO/IEC 27001:2013 (ponowny audyt w listopadzie 2018 r.). Webfleet Solutions jest częścią Bridgestone Europe NV/SA (“Bridgestone”), spółki zależnej Bridgestone Corporation, lidera w dziedzinie zaawansowanych rozwiązań i zrównoważonej mobilności.