Logistyka

Przewozy intermodalne na rekordowym poziomie

22 września 2020

Jak informuje portal wnp.pl, przewozy intermodalne w II kwartale 2020 r. osiągnęły blisko 5,5 mln ton, a praca przewozowa prawie 1,8 mld tonokilometrów. To najwyższy wynik przewozów intermodalnych w historii. W II kwartale 2020 r. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosły wszystkie parametry dla transportu intermodalnego.

 

Od kwietnia do czerwca przewoźnicy kolejowi przetransportowali prawie 378 tys. szt. jednostek, co stanowiło ponad 597 tys. TEU. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku ich liczba wzrosła o 13,3 proc. (wg TEU o 16,8 proc. ).

Łączna masa w przewozach intermodalnych w II kwartale 2020 r. wyniosła blisko 5,5 mln t, a wykonana praca przewozowa prawie 1,8 mld tonokilometrów. Na przestrzeni ostatnich lat udział przewozów intermodalnych w rynku kolejowym systematycznie wzrasta. W 2011 r wynosił niecałe 2,4 proc. wg masy i 4,5 proc. wg pracy przewozowej, a w pierwszym półroczu 2020 r. osiągnął poziom odpowiednio 10,4  proc. i 14,4 proc.

– Dane za I półrocze 2020 r. pokazują widoczny wzrost wszystkich wartości przewozów intermodalnych w stosunku do I półrocza roku ubiegłego. Optymistyczne jest to, że rynek ten wzrasta, pomimo wielu ograniczeń spowodowanych epidemią – komentuje Ignacy Góra, prezes Urzędu Transportu Kolejowego. – Jednak z pewnością ten rodzaj przewozów może rozwijać się jeszcze bardziej dynamicznie. Dlatego istotna jest dalsza poprawa stanu infrastruktury kolejowej, zrównanie warunków funkcjonowania na rynku transportu kolejowego i drogowego oraz wprowadzanie programów realizacji idei tiry na tory – dodaje.

Przypomnijmy, w Unii Europejskiej przewozy intermodalne to około połowa przewozów koleją. Ich skala świadczy o nowoczesności gospodarki, wyraża stosunek transportu towarów wysoko przetworzonych do nisko przetworzonych (masowych typu węgiel czy rudy).

W II kwartale 2020 r. kolejowe przewozy intermodalne realizowało 19 licencjonowanych przewoźników.

Przewozy intermodalne poważnie rozwija PKP Cargo. Polska firma 17 września 2020 r. zawarła umowę z LTG Cargo o utworzeniu spółki celowej o charakterze operatora intermodalnego dla rozwoju przewozów międzynarodowych pomiędzy Litwą a Europą Zachodnią.

 

Źródło: www.wnp.pl