Zarządzanie

Złe wieści (również dla naszego transportu) z Niemiec – PKB 10,1 proc. w dół

31 lipca 2020

Jak poinformował w komunikacie Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden, Produkt Krajowy Brutto Niemiec w II kwartale 2020 r. spadł o 10,1 proc. kdk. Dane są gorsze od prognoz analityków, którzy spodziewali się wyniku -9,0 kdk, po -2,2 proc. w I kw.

 

W ujęciu rdr PKB Niemiec spadł w II kwartale o 11,7 proc. Tu szacowano -11,5 proc., po -2,3 proc. w I kw. Urząd statystyczny podał, że bez uwzględniania czynników sezonowych PKB Niemiec spadł o 11,7 proc. w II kwartale rdr. Tu prognozowano -10,7 proc. wobec -1,9 proc. w I kw.

 

2 lata odrabiania strat

Po spowodowanym przez koronawirusa załamaniu koniunktury w II kwartale br. wypracowany od lipca do września produkt krajowy brutto Niemiec będzie o 3 proc. większy niż kwartał wcześniej – głosi opublikowana wczoraj prognoza Niemieckiego Instytutu Badań Gospodarczych (DIW).

Mający swą siedzibę w Berlinie i finansowany przez rząd federalny oraz rządy krajowe DIW przewiduje również, że spadek niemieckiego PKB w drugim kwartale będzie w wymiarze procentowym dwucyfrowy. Dokładne dane na ten temat ma przedstawić Federalny Urząd Statystyczny (Destatis).

– Mamy wyraźne oznaki poprawy, ale mimo ponownie rzetelnego wzrostu miną zapewne dwa lata, zanim historyczne załamanie z tegorocznej wiosny zostanie w pełni skompensowane – oświadczył kierujący w DIW działem koniunktury Claus Michelsen.

Według niego, jeśli nie wystąpi druga fala pandemii, oczekiwać należy ciągłego wzrostu PKB. Osłabić go może jednak niekorzystna sytuacja gospodarcza w krajach, do których kieruje się niemiecki eksport.

 

Bezrobocie w górę

„Stopa bezrobocia w Niemczech w lipcu, po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 6,4 proc.” – poinformował Federalny Urząd Pracy w komunikacie. Analitycy oczekiwali, że stopa bezrobocia wyniesie 6,5 proc., wobec 6,4 proc. miesiąc wcześniej.  Liczba osób poszukujących pracy spadła o 18,0 tys., po uwzględnieniu czynników sezonowych, wobec wzrostu o 68,0 tys. miesiąc wcześniej, po korekcie z 69,0 tys.

„Analitycy spodziewali się teraz wzrostu o 41,0 tys. Bez uwzględniania czynników sezonowych liczba osób bezrobotnych wyniosła 2,910 mln wobec 2,853 mln poprzednio, a stopa bezrobocia wyniosła 6,3 proc. wobec 6,2 proc. poprzednio” – podał urząd pracy.

 

Rosną ceny

Liczony dla ostatnich 12 miesięcy wzrost cen płaconych w Niemczech przez konsumentów zwiększył się w czerwcu do 0,9 proc. po osiągnięciu w maju br. najniższego od blisko 4 lat poziomu 0,6 proc. – poinformował niedawno Federalny Urząd Statystyczny (Destatis).

W porównaniu z miesiącem poprzednim wskaźnik cen konsumenckich wzrósł w czerwcu o 0,6 proc. Przez ostatni rok wyraźnie podrożały żywność i prąd – odpowiednio o 4,4 i 4,1 proc. Natomiast ceny oleju opałowego spadły w tym czasie o 26,5 proc., a ceny paliw samochodowych o 15,1 proc.

Powołując się na oceny ekonomistów, agencja dpa podała, że w najbliższych miesiącach inflacja może znów się zmniejszyć, jeśli obowiązujące od lipca czasowe obniżenie stawek podatku VAT zostanie w całości spożytkowane na korzyść konsumentów.

 

Źródło: www.biznes.interia.pl