Zarządzanie

Na drogach chcemy wypoczętych kierowców! Stop manipulacji tachografami!

30 lipca 2020

Prezes związku pracodawców Transport i Logistyka Polska (TLP) – Maciej Wroński – wystosował do ministra infrastruktury, prokuratora generalnego, szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz głównego inspektora transportu drogowego apel, w którym zwraca uwagę na ważny problem niebezpieczeństw, jakie wywołują praktyki manipulacji zapisami tachografów. Proponuje odbieranie praw jazdy za manipulowanie wskazaniami tych urządzeń na 3 miesiące.

– Ich skutki sprowadzają niebezpieczeństwo dla uczestników ruchu drogowego. Zmęczenie związane z przekraczaniem norm czasu pracy wywołuje podobne efekty jak stan nietrzeźwości lub po zażyciu substancji psychoaktywnych – wskazuje autor wystąpienia. I doprecyzowuje: – Drastyczne przekraczanie dobowych norm prowadzenia pojazdu i związane z tym zmęczenie daje, pod względem sprawności psychofizycznej, podobne skutki jak użycie alkoholu lub substancji odurzających. Zawęża się pole widzenia, wydłuża czas reakcji, zmniejsza się możliwość rozpoznawania zagrożeń, za to rośnie ryzyko zaśnięcia. Dodatkowym, bardzo niebezpiecznym czynnikiem są podejmowane przez kierowców próby walki ze zmęczeniem, już nie tylko za pomocą napojów energetycznych, lecz także amfetaminy czy podobnie działających dopalaczy – uzasadnia Maciej Wroński.

Za nieskuteczne uznaje obowiązujące w dzisiejszym stanie prawnym sankcje przewidziane dla kierowców i przedsiębiorców. Media nazywają ich tachooszustami, którzy przy wykorzystaniu nielegalnego oprogramowania wyłączającego podstawowe funkcje tachografu oraz wyłączającego ograniczniki prędkości uzyskują przebieg o połowę niższy. Podsumowując ocenia, iż te praktyki w sposób bezpośredni wpływają na pogorszenie się bezpieczeństwa na drogach.

Maciej Wroński dokonuje także oceny poziomu i zakresu kontroli w/w naruszeń – mówi o nich jako co najmniej – niewystarczających.

Kolejną ważną kwestią jest odpowiednie „zadaniowanie” służb kontrolnych oraz zmiany ich priorytetów. Tu, jako rozwiązanie kluczowe, dostrzega rozpoczęcie dyskusji na temat wzmocnienia kadrowego Inspekcji Transportu Drogowego oraz jej statusu, który zrównałby uprawnienia i obowiązki inspektorów z ich kolegami ze służb mundurowych.

– Ponadto, oczekujemy podjęcia, we współpracy z organami innych państw członkowskich UE, wspólnych działań w celu zwalczania działalności polegającej na produkcji i dystrybucji urządzeń i oprogramowania służącego do manipulowania zapisami tachografów – mówi Maciej Wroński. ML

 

Źródło: www.tlp.org.pl , www.prawodrogowe.pl , www.gazetaprawna.pl