Technika

ZMPD zwolennikiem stacji ładowania ciężarówek na parkingach

24 lipca 2020

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, razem z producentami ciężarówek, dostawcami, organizacjami pozarządowymi i sektorem energetycznym wzywa Komisję Europejską, by stacje ładowania na parkingach dla ciężarówek były obligatoryjne.

Standardy Komisji dotyczące bezpiecznych parkingów dla ciężarówek stwarzają również okazję do dostosowania ich do celów zawartych w Europejskim Zielonym Ładzie.

Sygnatariusze listu deklarują: „Aby dekarbonizować sektor transportu drogowego i drastycznie zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza, ciężarówki będą musiały zostać zelektryfikowane z wykorzystaniem akumulatorów lub wodorowych ogniw paliwowych. Dlatego infrastruktura ładowania i tankowania będzie musiała zostać rozwinięta wzdłuż autostrad”.

Komisja opracowuje nowe standardy bezpiecznych parkingów dla samochodów ciężarowych w Europie. Głównym celem jest zapewnienie bezpiecznych i dobrych warunków odpoczynku dla europejskich kierowców ciężarówek. Ambicją Komisji jest modernizacja 300 tys. miejsc parkingowych dla samochodów ciężarowych i utworzenie 100 tys. nowych w Europie w oparciu o nowe standardy.

 

Sygnatariusze listu wzywają Komisję do rozważenia dwóch ważnych rzeczy:

 

  1. Instalacja stacji ładowania dla ciężarówek chłodni we wszystkich zmodernizowanych lub nowych parkingach. Obecnie 95 proc. sprzętu używanego w przyczepach chłodniczych w Europie jest wyposażonych we wtyczkę, ale nie można ich ładować ani zasilać energią elektryczną w czasie odpoczynku z powodu braku infrastruktury. Wyposażenie wszystkich parkingów w dostęp do wtyczki elektrycznej do chłodzenia elektrycznego może zaoszczędzić 69 proc. CO2, 93 proc. NOx i 96 proc. emisji PM na godzinę pracy netto.

 

  1. Zaplanowania rozmieszczenia stacji ładowania elektrycznego i tankowania wodoru w samochodach o zerowej emisji. W praktyce oznacza to, że przy modernizacji i budowie parkingów istniałby wymóg oceny dostępnej przepustowości sieci. Posiadanie tych informacji ułatwi wdrożenie infrastruktury w przyszłości i ograniczy koszty (modernizacja sieci elektrycznej na przyszłym etapie może być bardzo kosztowna).

 

Więcej informacji na stronie: www.transportenvironment.org

 

Źródło: www.zmpd.pl