Finanse

SLIM VAT – uproszczenie i unowocześnienie rozliczeń VAT

22 lipca 2020

Ministerstwo Finansów (MF) zamieściło na swojej stronie internetowej obszerną informację na temat uproszczeń w rozliczaniu podatku VAT dla firm prowadzących międzynarodową wymianę handlową. Mowa o tzw. Slim VAT. Cóż oznacza to pojęcie, zdaniem MF: proste fakturowanie, ułatwienia dla eksporterów, wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym i korzyści finansowe. SLIM VAT to pakiet uproszczeń, będący odpowiedzią na zgłaszane MF oczekiwania przedsiębiorców. SLIM VAT jest efektem prowadzonego przez MF audytu przepisów, mającego na celu dostosowanie ich do warunków działania małego i średniego biznesu.

– Ostatnio skupiamy się na rozwiązaniach ułatwiających funkcjonowanie biznesu w czasie epidemii. Zależy nam jednak również na wprowadzeniu trwałych zmian ułatwiających działanie małym firmom. To czego najbardziej potrzebują, to skrócenie do minimum czasu, jaki poświęcają na wypełnianie obowiązków podatkowych. W MF zrobiliśmy audyt obowiązków podatników, tak by wyeliminować lub zredukować te, które stanowią barierę dla rozwoju polskiej przedsiębiorczości – powiedział minister finansów Tadeusz Kościński. –  Wnioski, jakie wyciągnęliśmy, dały podstawę do podjęcia prac nad modernizacją i uproszczeniem przepisów dotyczących rozliczeń VAT. Efektem naszych działań jest koncepcja SLIM VAT – poinformował szef MF.

 

Podatek prosty i nowoczesny

– SLIM VAT to akronim utworzony ze słów simple, local and modern – zaznaczył wiceminister finansów Jan Sarnowski. – Oznacza podatek prosty w obsłudze, dostosowany do lokalnej specyfiki państwa, w którym funkcjonuje. Jest to też podatek nowoczesny, w którym wdrażanie kolejnych rozwiązań technologicznych i e-usług administracji łączy się ze zmniejszaniem obowiązków ciążących na podatnikach. Cechą charakterystyczną polskiej gospodarki jest rozbudowany sektor małych i średnich przedsiębiorstw. To firmy, które własnymi siłami rozliczają VAT. Chcemy sukcesywnie usuwać z ich drogi jak najwięcej formalności, tak żeby czas, który poświęcają na rozliczenia był coraz krótszy. Na zmianach skorzystają również większe firmy. SLIM VAT oznacza dla nich ułatwienia w pracy działów finansowo-księgowych, oszczędność czasu. To wymierne korzyści finansowe dla przedsiębiorstw – dodaje wiceminister.

 

ZMIANY W VAT W CZTERECH OBSZARACH

 

 1. Proste fakturowanie – faktury korygujące in-minus.

Fiskus rezygnuje z formalnego warunku uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towarów lub usługobiorcę.

Podatnik będzie dokonywał obniżenia podstawy opodatkowania i VAT należnego już w okresie wystawienia faktury korygującej pod warunkiem, że z posiadanej przez niego dokumentacji wynika, że uzgodnił z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki transakcji. W tym samym okresie nabywca będzie zobowiązany do odpowiedniej korekty podatku naliczonego, która wynika z uzgodnienia pomiędzy podatnikami.

Zdaniem MF zmiana ta znacznie uprości rozliczenia powodując brak konieczności gromadzenia potwierdzeń otrzymania faktury korygującej oraz oczekiwania na ich dostarczenie, a także brak konieczności dokonywania korekt deklaracji.

 

 1. Faktury korygujące in-plus.

W ustawie o VAT MF wprowadzi przepisy wskazujące sposób rozliczenia faktur korygujących in plus (zwiększających podstawę opodatkowania).

Dotychczas podatnicy bazowali tylko na linii interpretacyjnej i orzecznictwie. Nie dawało to odpowiedniej pewności prawa. Teraz podatnicy zyskają pewność co do właściwego sposobu rozliczenia – rozliczenie będzie dokonywane na bieżąco w okresie wystawienia faktury korygującej (w związku z przyczynami zaistniałymi po dokonaniu sprzedaży).

 

 1. Ułatwienia dla eksporterów.

Dla zastosowania stawki 0 proc. od zaliczki w eksporcie towarów fiskus wydłuża termin wywozu towarów z 2 do 6 miesięcy. Urealnia rozwiązanie do warunków biznesowych.

Wydłużenie czasu na wywóz towarów do pół roku od otrzymania zaliczki znacznie poprawi sytuację eksporterów. Rozwiąże problem nawet dostaw długoterminowych.

 

 1. Wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym.

Podatnik będzie mógł wybrać do VAT zasady przeliczenia kursu walut jak dla przeliczenia przychodu w podatku dochodowym. Oznacza to zmniejszenie czasu na ustalanie kursu do walut dla jednej transakcji. Przykładowo podatnik VAT świadczący usługę budowlaną B2B stosuje obecnie dwa różne kursy (dla VAT w dacie z dnia przed wystawieniem faktury, dla PIT/CIT w dacie z dnia przed wykonaniem usługi). Po zmianie przepisów będzie mógł ustalić jeden wspólny kurs walut do rozliczenia transakcji w VAT i PIT/CIT.

Korzyści finansowe

 

Inne korzyści ze Slim VAT

 • Wydłużenie terminu do odliczenia VAT na bieżąco do czterech miesięcy;
 • Wydłużenie prawa do odliczenia o jeden miesiąc przy rozliczeniach miesięcznych;
 • Podatnik będzie mógł ująć fakturę łącznie w ciągu czterech miesięcy bez konieczności korygowania deklaracji;
 • Wyeliminuje to częste i niepotrzebne, ani dla biznesu ani dla administracji podatkowej, korekty VAT;
 • Odliczanie VAT z faktur za nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży;
 • Rozwiązanie umożliwi odliczenie VAT z faktury za usługi noclegowe nabyte na rzecz swojego klienta biznesowego;
 • Zmiana jest odpowiedzią na potrzeby rynku. Oznacza likwidację zakazu odliczenia dla podatników nabywających takie usługi w celu ich odsprzedaży;
 • Zwiększenie limitu na prezenty o małej wartości;
 • Podniesienie kwoty dla jednorazowych prezentów o małej wartości z 10 zł do 20 zł;
 • Przybliżenie limit jednorazowych prezentów (bez zbędnych obowiązków formalnych) w Polsce do średniej UE wartości wprost przypisanych prezentom.

Źródło: www.gov.pl