Finanse

Nowy JPK i split payment

23 czerwca 2020

Obecnie przedsiębiorcy oznaczają faktury adnotacją „mechanizm podzielonej płatności” również wtedy, gdy nie mają takiego obowiązku, czyli gdy transakcja nie dotyczy towarów bądź usług z załącznika nr 15 lub wartość faktury nie przekracza 15 tys. zł – informuje Dziennik Gazeta Prawna. Eksperci ostrzegają, że firmy będą musiały wprowadzić odpowiednie procedury wewnętrzne, by wyłapać te różnice.

 

Gdy zaczną obowiązywać nowe jednolite pliki kontrolne, połączone z deklaracjami VAT, nie lada wyzwaniem będzie uwzględnianie transakcji w podzielonej płatności.

Chodzi głównie o sytuacje, gdy sprzedawcy na fakturach umieszczają oznaczenie „mechanizm podzielonej płatności”. W nowym JPK (JPK_V7M i JPK_V7K) będzie bowiem trzeba oznaczać MPP tylko te faktury, które naprawdę są objęte obowiązkowym split paymentem.

Potwierdziło to Ministerstwo Finansów w odpowiedziach na pytania dotyczące nowego JPK, opublikowanych na stronie internetowej. „W nowym JPK trzeba będzie wskazywać, kiedy transakcja była objęta podzieloną płatnością, ale tylko tą obowiązkową. Dotyczy to zarówno sprzedawcy, jak i nabywcy” – wskazał resort.

Jest to zgodne z rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie VAT (Dz.U. z 2019 r. poz. 1988).

 

I tu pojawi się problem …

bo dziś przedsiębiorcy oznaczają faktury adnotacją „mechanizm podzielonej płatności” również wtedy, gdy nie mają takiego obowiązku, czyli gdy transakcja nie dotyczy towarów bądź usług z załącznika nr 15 lub wartość faktury nie przekracza 15 tys. zł.

Eksperci ostrzegają, że firmy będą musiały wprowadzić odpowiednie procedury wewnętrzne, by wyłapać te różnice. Będzie to nie lada problemem za trzy miesiące, gdy od 1 października br. trzeba już będzie stosować nowy plik JPK_V7.

 

Nowe obowiązki

– Wiele firm wprowadziło od 1 listopada 2019 r. oznaczanie faktur adnotacją MPP, aby z jednej strony uprościć sobie proces wystawiania faktur, bez szczegółowej analizy zakresu transakcji (który nie zawsze jest jednoznaczny), a z drugiej strony, by uniknąć ryzyka sankcji w razie braku takiego oznaczenia – wyjaśnia Janina Fornalik, doradca podatkowy i partner w MDDP.

Taka praktyka nie pociąga dziś za sobą negatywnych konsekwencji, co potwierdził minister finansów w objaśnieniach z 23 grudnia 2019 r. Zostały one wydane na podstawie art. 14a par. 1 pkt 2 ordynacji podatkowej, więc dają podatnikom ochronę, jeśli zastosują się oni do ich treści. Jednak na potrzeby nowego JPK_V7 praktyka będzie musiała się zmienić.

– Obie strony będą musiały, dla potrzeb raportowania w JPK_VAT, analizować poszczególne transakcje pod kątem warunków obowiązkowego stosowania split paymentu, aby oznaczenie MPP odzwierciedlało wyłącznie transakcje (faktury), których ten obowiązek dotyczy – podkreśla Janina Fornalik. W przeciwnym wypadku – jak dodaje ekspertka – mogą powstać rozbieżności w sposobie raportowania przez strony transakcji.

 

Więcej informacji na stronie: www.gazetaprawna.pl