Relacje

Transport Manager z receptą na turbulentne czasy

12 września 2019

O przyszłości transportu w Poznaniu

 

Program tegorocznej edycji Transport Manager Meeting w Poznaniu obejmował najistotniejsze zmiany w europejskich przepisach dotyczących transportu drogowego wraz z Pakietem Mobilności I oraz jego antycypowanym wpływem na popyt i podaż w sektorze usług transportowych.

 

            Ważnym punktem poznańskiego spotkania TMM w tym roku był Pakiet Mobilności I oraz prognozy związane z jego wprowadzeniem w krajach Unii Europejskiej. Niemożność wykonywania operacji typu cross-trade, skomplikowane zarządzanie zespołem kierowców, lokalizacyjne trudności we wdrożeniu przepisów o odpoczynku poza kabiną i zaburzenie konkurencyjności na wspólnotowym rynku. To tylko niektóre z konsekwencji wejścia w życie Pakietu Mobilności, które zostały szeroko omówione przez Elżbietę Łukacijewską, deputowana do Parlamentu Europejskiego i członkini Komisji Turystyki i Transportu TRAN. Prelegentka mówiła o tym m.in. czy skład PE będzie kontynuował politykę ograniczania dostępu do rynków zachodnich, jakie są szanse na korzystny obrót sytuacji w dalszych negocjacjach dotyczących Pakietu Mobilności. Elżbieta Łukacijewska przedstawiła potencjalne scenariusze rozwoju sytuacji i ich możliwe skutki dla towarowego transportu drogowego.

Zmiany w windykacji

Sporym zainteresowaniem cieszyła się prelekcja Łukasza Chwalczuka z kancelarii prawnej Iuridica dotycząca nowelizacji od 2020 r. polskich przepisów mających na celu ograniczenie zatorów płatniczych. Uczestnicy TMM w Poznaniu mogli dowiedzieć się więcej m.in. o obligatoryjnym wydawaniu nakazów zapłaty przez sądy i zwiększeniu rekompensaty windykacyjnej z 40 do 100 euro. W programie konferencji znalazła się też prelekcja dotycząca ważnych dla firm transportowych zmian w procedurze dochodzenia roszczeń przed sądami. Skuteczne strategie windykacji należności transportowych w Niemczech zaprezentował z kolei Martun Pfnür z Pfnür Rechtsanwälte PartGmbB.

 

Prawa i obowiązki przewoźnika

            Podczas poznańskiego TMM omówiono także inne ważne przepisy prawne obowiązujące w Polsce i krajach Unii Europejskiej.  O tym jak zmieni się SENT i jakie będą w związku z tym obowiązki przewoźników w 2019 i 2020 r. opowiedział z kolei Dawid Korczyński z kancelarii prawnej Prawnicytransportu.pl. Temat obowiązkowego split paymentu na paliwa oraz części i akcesoria do samochodów i nowych regulacji w podatku VAT od 1 września 2019 r. zreferował Michał Zając z EOL Kancelarii Doradztwa Podatkowego.

PPK i RODO w praktyce

W programie TMM nie zabrakło prezentacji o wprowadzonych od 1 lipca Pracowniczych Planach Kapitałowych oraz obowiązkowym wyposażeniu pojazdów przewożących towary niebezpieczne i niejednoznacznej interpretacji przepisów dotyczących tego transportu. W prawnym bloku programowym pojawiła się ponadto prelekcja poświęcona przepisom RODO i uporządkowaniu obiegu danych osobowych w firmie.

 

Optymalizacja kosztów i czasu

            Poznańskiej edycji TMM towarzyszyły ponadto liczne prelekcje dotyczące efektywnego zarządzania firmą transportową, a także rozwiązań cyfrowych i technologicznych pozwalających na optymalizację kosztów i czasu przewozów. Uczestnicy konferencji mogli dowiedzieć się również, jak działa tzw. silnik sprzedażowy i jak można wykorzystać to narzędzie do zwiększania przychodów w branży transportu i spedycji.

Poznańskie spotkanie TMM nie odbyłoby się bez partnerów, spośród których wielu zaprezentowało swoje innowacyjne rozwiązania we foyer sali konferencyjnej. Wśród nich znalazły się m.in. firmy: Adar, AMF Frasik, Atneo, Astrata, Bestway, Betacom, DKV, E100, EOL, Exxon, frameLOGIC, Inelo, Interlan, Iuridica, Gide, Hogs, Marcos Bis, Pfnür Rechtsanwälte, Timocom, Webfleet, TomTom Telematics, Transics a WABCO Company, Trimble oraz VIAON.