Zarządzanie

Prężenie muskułów przed głosowaniami ws. Pakietu Mobilności

9 września 2019

Pod koniec sierpnia br. odbyło się w Kopenhadze spotkanie członków tzw. Sojuszu Drogowego, utworzonego między innymi przez Francję, Belgię, Austrię, Niemcy, Danię, Włochy i Luksemburg (Holandia w roli obserwatora) – informuje związek pracodawców Transport i Logistyka Polska. Sojusz to koalicja państw Europy Zachodniej, które forsują zatwierdzenie Pakietu Mobilności w obecnym jego brzmieniu.

Sojusz podtrzymuje pozytywne stanowisko wobec propozycji wypracowanych dotychczas w Pakiecie Mobilności 1 oraz oczekuje szybkiego zakończenia prac legislacyjnych na poziomie europejskim.

W najbliższych tygodniach okaże się, czy przeważy stanowisko Sojuszu, czy też wątpliwości Komisji Europejskiej co do propozycji ujętych w raportach europosłów, zwłaszcza europosła Ertuga.

Tymczasem – jak donosi na swojej stronie internetowej Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce – Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk przedstawił w piątek 6 września 2019 r. działania resortu w sprawie Pakietu Mobilności. Minister Adamczyk poinformował o spotkaniach ze swoimi odpowiednikami z państw grupy like-minded (​​​​​​podobnie myślących), natomiast zastępca dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Infrastruktury Marcin Rzeszewicz przedstawił rezultat prac w grupach roboczych i stanowisko wypracowane w kilku najważniejszych punktach Pakietu Mobilności.

– Tuż przed spotkaniem otrzymaliśmy od naszego stałego przedstawiciela w Brukseli informację, że niestety nie ma poparcia dla koncepcji powrotu Pakietu do Komisji. W związku z tym istnieje obawa, że 24 września mandat negocjacyjny dla rozpoczęcia trilogów (wspólnych spotkań: Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej) zostanie przegłosowany. Pytanie, na ile możemy jeszcze wpłynąć na te negocjacje – powiedziała Joanna Popiołek, zastępca dyrektora Departamentu Transportu w Ministerstwie Infrastruktury.

Źródło: www.tlp.org.pl i www.zmpd.pl