Logistyka

Rosyjską gigaautostradą do Chin

2 września 2019

Rosyjski rząd zatwierdził projekt budowy kluczowego odcinka płatnej gigaautostrady łączącej Europę z Chinami. Autostrada o łącznej długości 8 tys. km będzie najkrótszą drogą przewozu między kontynentami.

Kosztujący ok. 600 mld rubli projekt międzykontynentalnej gigaautostrady ma zostać zrealizowany w ciągu najbliższych 12-14 lat. To równowartość 36 mld zł. Prywatna czteropasmówka ma rozciągać się od granicy kazachskiej do białoruskiej – i nie tylko połączy ona Chiny i Europę, ale pozwoli znacząco skrócić czas dostaw towarowych. Wg szacunków Marka Tarczyńskiego, przewodniczącego rady Polskiej Izby Spedycji i Logistyki, rodzime firmy transportowe mogą skorzystać na budowie autostrady: – Dogodne tranzytowe usytuowanie Polski jest szansą  pozyskania nowych potoków ładunkowych. Jej zdyskontowanie wymagać będzie pociągnięcia autostrady A1 i zwiększenia jej przepustowości na całym polskim odcinku oraz rozbudowy parkingów – przekonuje. – Istniejąca już infrastruktura logistyczna wzdłuż A1 jest bardzo dobrze rozwinięta. Istotnym czynnikiem powodzenia takich przedsięwzięć jest klimat polityczny, który miejmy nadzieję ociepli się.

Autostrada „Meridian” ma zwiększyć możliwości przewozu towarów do państw sąsiadujących z Rosją oraz ułatwić dostęp do centralnej części tego kraju.

Źródło: Sputnik