Logistyka

Globalny rynek 3PL wzrósł w 2018 r. o 13 proc.

Marek Loos 31 lipca 2019

O wartości, czynnikach wzrostu, tendencjach na kolejne lata oraz o fuzjach na globalnym rynku 3PL z Evanem Armstrongiem, założycielem i prezesem amerykańskiej firmy doradczej i badającej światowy rynek logistyczny – Armstrong & Associates, Inc., cytowanej przez najważniejsze na świecie media logistyczne, rozmawia Marek Loos, zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Logistics Manager” i redaktor naczelny „Transport Manager”.

 

Jakie były główne czynniki napędzające globalny wzrost rynku 3PL w 2018 r. i w jaki sposób zostały oszacowane?

Globalny rynek usług logistycznych (3PL) wzrósł o 13 proc. w 2018 r. osiągając wartość 983 mld USD. Znaczna część tego wzrostu była napędzana przez dynamiczny wzrost rynku 3PL w Stanach Zjednoczonych, w Europie oraz w rejonie Azji i Pacyfiku. W Stanach Zjednoczonych dwa główne czynniki wzrostu to nadzwyczajne gromadzenie zapasów, gdy spedytorzy dokonywali importu produktów, radząc sobie w ten sposób z wprowadzeniem taryf importowych Donalda Trumpa i znaczny krajowy wzrost gospodarczy. Przychody netto z rynku 3PL w USA (przychody brutto pomniejszone o zakupione usługi transportowe) wzrosły o 11,8 proc. do 86,2 mld USD, a całkowite przychody brutto wzrosły o 15,8 proc., dzięki czemu całkowita wartość przychodów z rynku 3PL w USA osiągnęła 213,5 mld USD w 2018 r. Ostatnim razem Stany Zjednoczone odnotowały ten poziom wzrostu przychodów brutto z tytułu 3PL w roku 2010, kiedy to rynek 3PL odbił się osiągając 19 proc. wzrost w porównaniu do 16 proc. podczas recesji w 2009 r.

Kraje europejskie odnotowały również silny wzrost w wysokości 14,4 proc. do wartości 146 mld USD. Podczas gdy część wzrostu w przeliczeniu na dolary amerykańskie wynikała ze średniego umocnienia się euro w stosunku do dolara, Europa również skorzystała na poprawie warunków gospodarczych, dalszym rozwoju outsourcingu i logistyki e-commerce. Polski rynek 3PL wzrósł o 17 proc. do 6,8 mld USD. Rynek 3PL w regionie Azji i Pacyfiku zwiększył się o 13,9 proc., osiągając wartość 364 mld USD, przy czym szczególnie silny wzrost nastąpił w Chinach, Indiach, Malezji, Korei Południowej i Wietnamie obejmując wymianę handlową na obszarze Azji oraz między Azją a Europą. Ameryka Południowa pozostała w tyle za innymi regionami przy niewielkim wzroście wynoszącym 1,5 proc. (wzrost wartości do 39,5 mld USD), ponieważ gospodarka Argentyny zaczęła się dławić, a wenezuelska uległa dezintegracji.

Jakie tendencje wygenerowały te czynniki na współczesnym rynku logistycznym?

Dostawcy usług logistycznych (3PL) nadal czerpią korzyści z ciągłego outsourcingu spedytorów, zwiększonego wzrostu logistyki e-commerce i ciągłego rozwoju globalnych łańcuchów dostaw. W dzisiejszej branży zarządzania łańcuchem dostaw coraz częściej analizuje się operatorów logistycznych w celu wprowadzania innowacji mających na celu oszczędność kosztów i dalsze usprawnienie łańcuchów dostaw na potrzeby klientów. Dostawcy usług 3PL szybko implementują nowe technologie, takie jak sztuczna inteligencja i robotyka, aby zmniejszyć koszty zarządzania transportem i zautomatyzować operacje zarządzania magazynem.

Jaki wpływ na koszty działalności logistycznej na globalnym rynku 3PL mają przedstawione powyżej tendencje na globalnym rynku 3PL?

W 2018 r. globalne koszty transportu ciężarowego wyniosły 4,1 bln USD, koszty inwentaryzacji wyniosły 2,1 bln USD, koszty magazynowania – 1,1 bln USD, administracji logistycznej – 772 mld USD, transportu wodnego/oceanicznego/morskiego – 714 mld USD, transportu powietrznego – 301 mld USD, transportu kolejowego – 297 mld USD, a spedycji – 223 mld USD.

E-commerce jest najszybciej rozwijającym się sektorem, w którym działają firmy z branży 3PL. Proszę opisać, jak ostatnio zmieniają się w tym sektorze globalne koszty i przychody, w podziale na regiony.

Podczas gdy całkowite przychody z tytułu 3PL związane z handlem elektronicznym są stosunkowo niewielkie w porównaniu z przychodami uzyskanymi z transakcji między przedsiębiorstwami, e-commerce jest jednym z najszybciej rozwijających się segmentów rynku. W Ameryce Północnej rośnie on w tempie 18 proc., 16 proc. wzrostu osiąga się w regionie Azji i Pacyfiku oraz 10 proc. w Europie. Przewidujemy, że w 2020 r. przychody z handlu elektronicznego będą stanowiły ponad 76 mld USD z całkowitych przychodów 3PL.

Jak wygląda polski rynek logistyczny w porównaniu z innymi krajami?

Polski rynek 3PL rozwija się dynamicznie w zakresie zarządzania transportem podstawowym i funkcjami spedycyjnymi oraz magazynowania. Centralne położenie w Europie i niskie koszty operacyjne w połączeniu z adaptacją nowych, innowacyjnych technologii, przyczyniają się do znacznego wzrostu. Szacujemy, że średni łączny wzrost rynku 3PL w Polsce wyniesie rocznie 6,5 proc. w latach 2018–2023 w porównaniu z 5,3 proc. dla całej Europy.

Które kraje i korporacje dominują na globalnym rynku 3PL?

Rynek usług logistycznych został zdominowany przez największe kraje rozwinięte i rozwijające się. Regionami o największych przychodach z 3PL są kraje Azji i Pacyfiku (375 mld USD), Ameryka Północna (252 mld USD) i Europa (210 mld USD).

Jakie największe fuzje i przejęcia miały miejsce w ostatnich latach na globalnym rynku logistycznym?

Największa i najciekawsza transakcja miała miejsce w kwietniu 2019 r., kiedy to DSV A/S zgodziła się zapłacić 4,62 mld USD za połączenie ze szwajcarskim konkurentem Panalpina Welttransport Holding AG. Jest to dobra wiadomość dla Panalpiny i pokazuje, że po przyjrzeniu się Agility i innym potencjalnym partnerom, Fundacja Ernsta Göhnera, która jest największym akcjonariuszem Panalpiny, posiadającym około 46 proc. wszystkich akcji, zrealizowała swój najlepszy strategiczny ruch, polegający na połączeniu sił z DSV po odrzuceniu tańszej oferty wykupu w lutym. Dzięki fuzji operator DSV/Panalpina awansuje na naszej liście 50 najlepszych światowych dostawców 3PL w 2018 r. na czwartego co do wielkości globalnego dostawcę usług logistycznych, będzie posiadać więcej możliwości dla cross-sellingu zintegrowanych rozwiązań oraz lepszą siłę nabywczą pod względem współpracy z przewoźnikami z powodu znacznie zwiększonych wolumenów spedycji. Panalpina jest czwartym największym spedytorem lotniczym, a DSV jest dziesiątym co do wielkości; łącznie spółki zarządzałyby ponad 1,6 mln ton frachtu lotniczego, co czyni je razem drugim co do wielkości spedytorem lotniczym. Jeśli chodzi o TEU oceaniczne, Panalpina i DSV zajmują odpowiednio piąte i szóste miejsce, a wspólna działalność w tym zakresie zapewniłaby im 2,9 mln TEU, plasując je na czwartym miejscu tuż za DHL SC & GF. Działalność Panalpiny skorzysta na modernizacji na potrzeby platformy I.T. DSV, stając się częścią stabilnej kultury korporacyjnej.

Jaką najważniejszą przewagę konkurencyjną powinny posiadać firmy z branży 3PL, aby wygrać na globalnym rynku?

W celu utrzymania konkurencyjności, coraz ważniejsze staje się implementowanie innowacyjnych technologii, takich jak sztuczna inteligencja w zarządzaniu transportem, robotyka w operacjach magazynowych oraz aplikacje automatyzujące funkcje backoffice. Taka „cyfryzacja” usług logistycznych wykracza poza podstawowe systemy transportu i zarządzania magazynem, obejmując nowe aplikacje i systemy mające na celu zwiększenie automatyzacji procesów i ograniczenie nakładu pracy ludzkiej. Wiele z tych aplikacji typu „bolt on”, umożliwiających integrację w ramach większych systemów, zostało opracowanych w ciągu ostatnich trzech lat. Obserwujemy znaczącą przewagę konkurencyjną tych, którzy wcześnie adaptują najlepsze z nowych technologii.

Dziękuję za rozmowę.

Artykuł ukazał się w czasopiśmie Transport Manager 3(39) czerwiec-lipiec 2019 str. 66-69.