Technika

Autonomiczny transport pomiędzy centrum logistycznym a portem Volvo Trucks

24 czerwca 2019

Autonomiczny, elektryczny i połączony z siecią pojazd Vera od Volvo Trucks wejdzie w skład zintegrowanego rozwiązania do transportu towarów z centrum logistycznego do terminalu portowego w szwedzkim Göteborgu. To wynik nowo nawiązanej współpracy pomiędzy Volvo Trucks i DFDS – firmą działającą w branży transportu morskiego i logistyki.

Celem współpracy jest zastosowanie kilku pojazdów Very w rzeczywistych zadaniach, co umożliwi powstanie połączonego z siecią systemu ciągłego przepływu towarów z centrum logistycznego DFDS do portowego terminalu i dalszej dystrybucji na całym świecie. Zanim to autonomiczne rozwiązanie transportowe stanie się w pełni funkcjonalne, będzie sukcesywnie rozwijane pod względem technologicznym, zarządzania operacjami i dostosowań infrastruktury. – Transport autonomiczny o niskim poziomie hałasu i braku emisji spalin odegra w przyszłości ważną rolę i będzie korzystny zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i społeczeństwa – uważa Mikael Karlsson, wiceprezes ds. rozwiązań autonomicznych w Volvo Trucks. – Uważamy tę współpracę za ważny początek i chcemy stymulować postęp w tej dziedzinie. Prędkość Very może być ograniczona, ale nasza nie. Testy już się rozpoczęły i zamierzamy wdrożyć to rozwiązanie w najbliższych latach – dodaje.