Transport do 3,5 tony w Pakiecie Mobilności

Jakub Ordon

Transport towarów pojazdami o dmc (dopuszczalnej masie całkowitej) do 3,5 t wywiera coraz silniejszy wpływ na gospodarkę transportową UE i nie sposób pominąć go w projektach przepisów. Dlatego Komisja Europejska w pracach nad Pakietem mobilności szczególne miejsce poświęciła flocie lekkiej.

Ponad rok temu Komisja Europejska zaprezentowała w dokumencie „Program działań na rzecz sprawiedliwego społecznie przejścia do czystej, konkurencyjnej i opartej na sieci mobilności dla wszystkich”, projekt głównych działań legislacyjnych, dotyczących poprawy polityki transportowej UE również w zakresie przewozów realizowanych pojazdami lekkimi.

Komisja nie będąc w posiadaniu wiarygodnych informacji na temat skali zjawiska zaleciła, aby każde z państw członkowskich oszacowało, jaki procent rynku transportowego zajmują przewozy wykonywane lekkimi pojazdami dostawczymi, tak aby w przyszłości stworzyć system zasad specjalnie dostosowanych do tych samochodów. Głównym kierunkiem zmian, jakie obecnie przyjęła KE jest modyfikacja rozporządzeń 1071/2009 oraz 1072/2009 w zakresie ich rozszerzenia o przedsiębiorców wykorzystujących pojazdy lekkie i ich wchłonięcie przez transport licencjonowany.

Artykuł ukazał się w czasopiśmie Transport Manager 5(35) październik-listopad 2018 str. 90-91.

Jakub Ordon

Ekspert OCRK w zakresie ITD i PIP