Logistyka

Rentowny wzrost na kolejne lata – Strategia Rozwoju OMIDA Logistics

14 stycznia 2019

W przeciągu ponad 8 lat funkcjonowania Grupa OMIDA weszła do czołówki polskiego rynku TSL, osiągając pozycję w pierwszej piętnastce największych firm na rynku i w pierwszej trójce firm spedycji drogowej w Polsce.

Zakładając firmę w październiku 2010 r. Prezesi Bartłomiej Glinka i Marek Rostkowski nakreślili śmiały plan podboju rynku. OMIDA miała zostać jednym z liderów branży i osiągnąć kilkaset mln zł obrotu do roku 2018 r. Ta wizja stała się faktem: prognozowany obrót całej Grupy OMIDA wyniesie ok. 560 mln zł w 2018 r. przy zysku netto szacowanym na poziomie ok. 12 mln zł. Od samego początku dynamika wzrostu firmy jest imponująca – sięgając średnio 30-40 proc. rocznie. Firma przebojem weszła do czołówki branży TSL i do grona najważniejszych pracodawców Pomorza.

W skład Grupy wchodzi kilka specjalistycznych spółek (stan na koniec 2018). Zajmują się m.in.: transportem lądowym, powietrznym, morskim, ekspresowym; prowadzeniem i rozliczaniem  dokumentów przewozowych.

Ponad połowę obrotów realizuje Spółka od której wszystko się zaczęło, tj. OMIDA S.A., zajmująca się spedycją drogową (w strukturze Grupy OMIDA funkcjonuje jako OMIDA Logistics). Dalsza część artykułu poświęcona jest nowej Strategii Rozwoju OMIDA Logistics.

Nowa Strategia Rozwoju OMIDA Logistics

Wyzwaniom kolejnego etapu rozwoju służy przyjęta przez Zarząd Strategia Rozwoju OMIDA Logistics na lata 2018-2021. Odpowiada ona na zewnętrzne zagrożenia, ale też bierze pod uwagę możliwości oraz potrzebę budowy mocnej wewnętrznie organizacji, której celem jest trwały, rentowny wzrost.

W trudniejszych czasach zamierzamy osiągać wyniki znacząco lepsze niż konkurencja, szczególnie pod kątem marżowości – mówi prezes Bartłomiej Glinka.

Plan Strategicznego Rozwoju OMIDA Logistics powstał w wyniku projektu prowadzonego w okresie lipiec-sierpień 2018. W szczególności, prace obejmowały zebranie i analizę informacji dotyczących funkcjonowania OMIDA Logistics, cykl warsztatów strategicznych oraz wywiady z kierownictwem i kluczowymi pracownikami.

Proces analizy, przygotowania strategii  oraz prace związane z wdrażaniem przygotowanej strategii oraz systemów zarządzania OMIDA Logistics prowadzone są zgodnie z międzynarodową metodyką „GROWING PAINS – Sztuka Skalowania Przedsiębiorstw©” autorstwa wybitnego amerykańskiego profesora i praktyka biznesu – Erica Flamholtza.

Wg. Dariusza Brzezińskiego, dyrektora operacyjnego OMIDA Logistics, aby stać się liderem rynkowym oraz zbudować organizację osiągającą trwałe sukcesy należy dążyć, aby firma miała niskie Bariery Wzrostu (ang. Growing Pains) i umiejętnie budowała swą efektywność organizacyjną (tzw Piramidę Organizacyjną) umożliwiającą skalowanie biznesu.

Analiza Barier Wzrostu dla OMIDA Logistics wykazała, że aby firma dalej rosła i budowała swoją wartość dla klientów, pracowników i właścicieli należy skoncentrować się w szczególności na usprawnieniu kilku górnych warstw Piramidy Organizacyjnej, tj zarządzania zasobami, poprawie systemów operacyjnych oraz systemów zarządzania.

Pierwsze rezultaty

W pierwszym kroku firma dokonała gruntownej analizy swoich głównych obszarów funkcjonowania pod kątem potencjału rynkowego, modelu biznesowego oraz rentowności. W wyniku analiz postanowiliśmy o wygaszeniu dwóch projektów – Visterra i Palermo – jako samodzielnych marek.

Wszystkie działania prowadzone przez te spółki przekazane zostały pod OMIDA Logistics, która odpowiedzialna będzie za obsługiwanie wcześniejszych klientów Visterry i Palermo. Dzięki takim działaniom przewidujemy wzrost jakości świadczonych przez nas usług oraz ich dostosowanie do wymagań naszych klientów.

W drugim kroku podjęte będą działania związane z budowaniem nowych segmentów rynku oraz uruchomieniem nowych produktów i usług, takich jak np. logistyka magazynowa, dystrybucja krajowa, tzw. drobnicowe linie (czyli transport z małymi ładunkami, które kojarzymy z firmami kurierskimi), intermodal oraz rozwojem zaawansowanych rozwiązań technologicznych – EDI, tracking systems, integracja systemów.

W tej strategii bardzo ważna jest ekspansja terytorialna. Ponad rok temu OMIDA otworzyła pierwszy zagraniczny oddział, w kluczowym punkcie na mapie transportowej Europy – w Hamburgu. Planuje kolejne – w Skandynawii i w jednym z krajów Beneluksu.

Od niedawna poważnie przyglądamy się też możliwościom stworzenia kolejnej bazy w Bułgarii lub Rumunii. To bardzo duże rynki. W tym celu myślimy o pozyskaniu nowych przewoźników do naszych struktur – mówi Marek Rostkowski.

Podwojenie obrotów i rentowności

Zgodnie z planem, po pierwszym okresie koniecznej optymalizacji organizacyjnej, OMIDA Logistics będzie się rozwijać w wysokim tempie i do roku 2021 podwoi obroty, osiągając 500 mln zł przychodu (cała Grupa – przekroczy 1 mld zł). Rozwój ten jednak będzie realizowany na znacznie bardziej stabilnych podstawach i przy zwiększonej efektywności i rentowności operacji. Usuwając nieefektywności i wąskie gardła wewnątrz organizacji, OMIDA Logistics osiągnie znacznie wyższą niż dotychczas wydajność, przy relatywnie mniejszym zapotrzebowaniu na kapitał obrotowy i znacznie większym poziomie bezpieczeństwa operacji.

W przeciągu 3 lat OMIDA Logistics stanie się jednym z liderów rynku TSL nie tylko pod kątem obrotów ale przede wszystkim rentowności. Zakładamy w perspektywie 3 lat osiągnięcie 4 proc. rentowności netto, przy obecnej średniej rentowności dla branży w granicach 2-2,5 proc.- mówi Dariusz Brzeziński, dyrektor operacyjny OMIDA Logistics.

Tak jak dotychczas poprzez możliwość założenia Spółki oferujemy najlepszym pracownikom „pójście na swoje”, ale w ramach Grupy OMIDA, co ma obustronne korzyści-twierdzą prezesi Bartłomiej Glinka oraz Marek Rostkowski.

Chcemy jednak teraz pójść o krok dalej i przyciągać najlepsze talenty oferując im jasno zaplanowane ścieżki kariery oraz zaawansowane systemy zarządcze korzystając z najlepszych praktyk światowych, nie gubiąc przy tym tradycji firmy rodzinnej i „genów przedsiębiorczości”. Temu będą służyć nowoczesne narzędzia oraz obecnie wdrażany system IT.

Chcieć, mieć wizję, a zwłaszcza posiadać poczucie odpowiedzialności. Dzięki takim ludziom, jak sądzę, rozwijamy się dwa razy szybciej niż konkurencja – twierdzi Marek Rostkowski.

Dzięki silnej kulturze organizacyjnej i stałym wartościom, takim jak: otwartość, przedsiębiorczość, szacunek, współdziałanie, poczucie odpowiedzialności będziemy dyktować najwyższy standard w branży – mówi Bartłomiej Glinka.

Chcemy też stawiać na jakość w każdym aspekcie pracy dla klienta oraz tworzyć stabilne ramy długofalowej współpracy dla przewoźników oferując im stabilność finansową i szereg dedykowanych produktów (usługi finansowe, integrację z systemami IT, wsparcie operacyjne).

Wszystkich zainteresowanych przywództwem w branży i najwyższym standardem usług zapraszamy do współpracy. Mamy duże aspiracje i z pełnym poczuciem odpowiedzialności wchodzimy w kolejny etap rozwoju naszej firmy.

Źródło: OMIDA Logistics