Zarządzanie

Ponad 500 km nowych dróg w 2019 r.

7 stycznia 2019

Ponad 500 km nowych dróg zostanie oddanych do użytku jeszcze w tym roku – wg Multiconsult Polska.

 

W ub.r. w Polsce przybyło ok. 321 km nowych dróg, m.in. S3 łączącą północ z południem kraju. W 2018 r. powstało też 87 km trasy S7 i 38 km – S5. Realizowano równolegle 113 inwestycji o długości 1,4 tys. km – informuje Jarosław Wielopolski z Multiconsult Polska – Na ukończeniu jest już cały szkielet budowy dróg krajowych i autostrad. W najbliższych latach oddane do użytku zostaną m.in. ostatnie fragmenty autostrady A1 i A2 oraz ciągi dróg ekspresowych we wschodniej części kraju. Obecnie najważniejsze jest dokończenie S7 wraz z obwodnicą Krakowa i Warszawy oraz budowa Via Carpatia.

Aktualnie w Polsce sieć dróg szybkiego ruchu wynosi 3730,7 km, z czego 1638,5 km to autostrady, a 2092,2 km drogi ekspresowe. W b.r. ma zostać otwartych 390 km nowych dróg ekspresowych – S5, S7 oraz S6. Gotowa będzie prawdopodobnie również autostrada A1 – uruchomione zostaną odcinki między Częstochową, a Katowicami. Dla autostrady A2 zamówiono z kolei ostatni odcinek od Mińska, przez Siedlce, Białą Podlaską, aż do granicy kraju. Kiedy będzie gotowy projekt, ruszą postępowania przetargowe na budowę ostatniego odcinka autostrady A2 wschód-zachód i autostrady A4 wschód-zachód.

GDDKiA zapowiada zakończenie w 2019 r. 36 inwestycji. W I połowie b.r. ma być m.in. 9 km drogi ekspresowej S51 wokół Olsztyna, obwodnica Suwałk w ciągu drogi S61, odcinek S8 do Radziejowic do Przeszkody oraz pierwsze km transy S6. Na późniejszy termin przewidziano oddanie dwóch odcinków S17 Warszawa-Lublin, część S3, S5, S7 i S10.

Źródło: Multiconsult Polska