Nowości prawne 2019

Paweł Judek

Od początku roku warto przygotować się do zmian prawnych dotykających branżę transportu, spedycji i logistyki (TSL) w 2019. Prezentujemy również te zmiany, które dotkną wszystkich przedsiębiorców, ale są szczególnie istotne dla sektora TSL. Większość z nich weszła w życie 1 stycznia.

1 października 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów. Nakłada ona szereg nowych obowiązków na przewoźników związanych z wprowadzeniem dodatkowego sposobu monitorowania przewozów poprzez zapewnienie możliwości fizycznej lokalizacji pojazdu oraz analizy trasy przewozu. Ma się to odbywać poprzez montaż w pojazdach wykonujących przewozy podlegające ustawie lokalizatorów lub poprzez wykorzystanie zewnętrznych systemów lokalizacji wykorzystywanych przez przewoźników.

Kary za nowe obowiązki

Ustawa przewiduje zasady instalacji urządzeń lokalizacyjnych oraz korzystania z nich, a nadto reguluje szereg kwestii o charakterze biurokratycznym jak zgłaszanie do systemu danych dotyczących urządzeń lokalizacyjnych, zasady postępowania w przypadku awarii urządzenia czy sposoby ustalania warunków technicznych urządzeń.

Aby dać przewoźnikom nieco więcej czasu na przystosowanie się do nowych obowiązków, ustawodawca przewidział dodatkowe vacatio legis w odniesieniu do sankcji przewidzianych za nieprzestrzeganie obowiązków. Przepisy o karach weszły bowiem w życie właśnie w dniu 1 stycznia 2019 r.

Artykuł ukazał się w czasopiśmie Transport Manager 6(36) grudzień-styczeń 2018/2019 str. 96-98

Paweł Judek