Prawo

Ściślejsza kontrola licencji przewoźników

27 grudnia 2018

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia Rząd przyjął projekt nowelizacji prawa o transporcie drogowym, który przyzna nowe kompetencje głównemu inspektorowi transportu drogowego. Projekt zakłada, że główny inspektor transportu drogowego będzie mógł kontrolować licencje wspólnotowe w systemie europejskich rejestrów elektronicznych przedsiębiorców transportu drogowego.

Projekt zakłada, że dane zamieszczone w Krajowym Rejestrze Elektronicznym Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD) będą dostępne dla wszystkich organów kontrolnych państw członkowskich Unii Europejskiej. Rejestr ten prowadzony jest przez głównego inspektora transportu drogowego. Zawiera on ewidencję przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Poza tym 2876 zarządców dróg będzie musiało przekazywać dodatkowe dane do rejestru po wejściu w życie tej nowelizacji.

Po zmianach ewidencja zostanie powiększona o kolejne dane, takie jak numery rejestracyjne, kraj rejestracji pojazdów objętych zezwoleniem, a także informacje dotyczące statusu i rodzaju licencji wspólnotowej oraz liczby pojazdów zgłoszonych do takiej licencji. RT

Źródło: www.gazetaprawna.pl