Opóźnienia płatności zagrażają firmom transportowym

Grzegorz Sielewicz

Często mówi się, że sytuacja branży transportowa jest odzwierciedleniem kondycji gospodarki. Reaguje najszybciej na oznaki zarówno poprawy jak i pogorszenia. Dotychczasowa sytuacja gospodarcza sprzyja branży transportowej. W 2018 r. wzrost gospodarczy Polski sięgnął 4,6 proc., co było najszybszym tempem rozwoju w ciągu ostatnich sześciu lat, a w pierwszym półroczu tego roku wzrósł jeszcze bardziej – o 5,2 proc. Transport samochodowy (liczony z wartości w tonokilometrach) zwiększył się o prawie 15 proc. w 2017 r. w porównaniu z rokiem poprzednim i tym samym umocnił się na pozycji największej części sektora transportowego w Polsce.

Podczas gdy jeszcze w 2010 r. udział transportu samochodowego w całości przewożonych w Polsce towarów nie przekraczał 70 proc., to w zeszłym roku wzrósł do 80 proc. W 2017 r. transportem samochodowym przewieziono ponad 1,7 mld ton ładunków, a wysoki udział Polski w przewozach międzynarodowych – na poziomie prawie 31 proc. – lokuje nasz kraj na miejscu lidera w Unii Europejskiej, przed Hiszpanią i Niemcami. W rezultacie nie tylko krajowe otoczenie gospodarcze, ale także sytuacja w Europie Zachodniej, która jest głównym miejscem świadczenia usług transportowych, jest istotna dla branży. Podobnie jak dla Polski, rok 2017 okazał się korzystny również dla strefy euro, która odnotowała wzrost gospodarczy na poziomie 2,4 proc., czyli najwyższy w ostatniej dekadzie.

146 dni po terminie płatności faktury

Pomimo sprzyjającego otoczenia gospodarczego sytuacja mikroekonomiczna w branży transportowej jest dosyć trudna. Zgodnie z raportem dot. upadłości i restrukturyzacji firm w Polsce, który przygotowywany jest co kwartał od 1997 r. przez ubezpieczyciela należności Coface, liczba upadłości i restrukturyzacji firm transportowych wzrosła aż o 52 proc. w pierwszych trzech kwartałach 2018 r., w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Warto wspomnieć, że już w 2017 r. odnotowano zauważalny wzrost postanowień o upadłości – o 29 proc. W tegorocznych statystykach zaledwie 1/3 firm transportowych korzystała z restrukturyzacji, czyli przewidzianej prawem możliwości powrotu do efektywnej działalności biznesowej. Działalność pozostałych przedsiębiorstw zakończyła się ogłoszeniem upadłości i likwidacją ich majątku.

Artykuł ukazał się w czasopiśmie Transport Manager 5(35) październik-listopad 2018 str. 118-120

Grzegorz Sielewicz

główny ekonomista Coface w Europie Centralne