Europejski Urząd ds. Pracy (ELA) – nie taki straszny jak go malują?

Iwona Kasprzyk-Sowa

Margareta Przybyła

Powstaje unijny urząd do kontroli delegowania

Pomysł powołania Europejskiego Urzędu ds. Pracy nie jest nowy. Postulaty, aby powstał europejski organ nadzorujący mobilność pracowników i usług w Unii Europejskiej, pojawiły się już w 2011 r. przy okazji prac nad dyrektywą wdrożeniową, dotyczącą delegowania pracowników. Był to okres, kiedy skutki kryzysu gospodarczego były szczególnie odczuwalne w niektórych krajach, regionach oraz sektorach.

Debata o dumpingu socjalnym nabierała tempa, między innymi w związku z rosnącą mobilnością pracowników i firm w Europie. Związki zawodowe, rządy niektórych krajów Europy Zachodniej, w tym głównie Francji i krajów Beneluxu oraz część europosłów, głównie z grup lewicowych, zaczęły coraz częściej mówić o konieczności powołania europejskiej agencji, która zajęłaby się szeroko rozumianą mobilnością w Europie. W 2013 r., w przygotowanym z własnej inicjatywy sprawozdaniu na temat skutecznych inspekcji pracy, europarlamentarzyści bezpośrednio zaapelowali o utworzenie takiej instytucji.

Konkretna zapowiedź utworzenia Europejskiego Urzędu ds. Pracy (European Labour Authority, w skrócie zwanym ELA) po raz pierwszy pojawiła się oficjalne w 2017 r., w orędziu przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckera. Przedstawiając w marcu 2018 r. projekt Rozporządzenia w tej sprawie komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników – Marianne Thyssen argumentowała, że „wniosek ma zasadnicze znaczenie dla dobrego funkcjonowania europejskiego runku pracy. Urząd pomoże obywatelom i przedsiębiorstwom korzystającym z mobilności w znalezieniu właściwych informacji, a państwom członkowskim pozwoli na ściślejszą współpracę w celu egzekwowania uczciwych i skutecznych zasad.”

Trzy cele ELA

Artykuł ukazał się w czasopiśmie Transport Manager 5(35) październik-listopad 2018 str. 98-100

Iwona Kasprzyk-Sowa

Doradczyni europosłanki Danuty Jazłowieckiej

Margareta Przybyła

Doradczyni europosłanki Danuty Jazłowieckiej