Kary za odpoczynek w kabinie w Hiszpanii

Od 1 lipca Hiszpania jest kolejnym krajem, w którym spędzanie tygodniowych odpoczynków regularnych w kabinie zostało zabronione. Kary zobowiązani są płacić kierowcy, jednak wysokość sankcji nie została na razie podana.

Ministerstwo Rozwoju w Hiszpanii zapowiedziało, że traktuje nocleg w kabinie jako wykroczenie. Podało też, że wysokość kary ma zależeć od tego, ile godzin kierowca spędził w pojeździe, naruszając przepisy.

Do 1 lipca kary za odbywanie odpoczynku tygodniowego w kabinie obowiązywały tylko we Francji, w Belgii, Holandii, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Obecnie kary wprowadzają też Włochy.

Zakazy spędzania regularnych odpoczynków tygodniowych w kabinie i nakładanie za to kar to następstwo wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 20 grudnia 2017 r. Według Trybunału spędzanie 45-godzinnych odpoczynków w pojeździe nie jest zgodne z rozporządzeniem nr 561/2006, więc TSUE zobowiązał państwa Unii do wprowadzenia sankcji za takie naruszenia.

 

Źródło: www.transport-expert.pl