Ważą się losy Pakietu Mobilności

4 lipca 2018 r. był bardzo ważnym dniem dla europejskiego transportu drogowego. W Parlamencie Europejskim odbyło się głosowanie nad kształtem Pakietu Mobilności. Była to decyzja długo oczekiwana – od której zależą losy polskich firm zajmujących się międzynarodowym transportem drogowym.

Polscy przewoźnicy drogowi i organizacje ich zrzeszające (Transport i Logistyka Polska i Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce) sprzeciwiają się zapisom zawartym w poddanym pod głosowanie Pakiecie, które ograniczają swobodę świadczenia transgranicznych usług transportowych.