Od 1 października można jeździć bez dowodu rejestracyjnego i polisy OC

Minister cyfryzacji Marek Zagórski podpisał zarządzenie, dzięki któremu od 1 października 2018 r. kierowcy nie będą musieli okazywać podczas kontroli drogowej dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) pojazdu i ważnej polisy OC. Pamiętajmy jednak, iż do 1 października za brak tych dokumentów otrzymamy mandat (50, a nawet 250 zł).

Ustawa i CEPiK. 9 maja 2018 r. uchwalona została nowelizacja ustawy – Prawo o ruchu drogowym (2018.957), która przesunęła termin uruchomienia systemu CEPiK 2.0, a nowy termin określone następująco: – art. 7 ust. 2 omawianej ustawy: 2. Minister właściwy do spraw informatyzacji ogłasza w swoim dzienniku urzędowym oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej komunikat określający termin wdrożenia rozwiązań technicznych, o których mowa w ust. 1. Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 3 miesięcy przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie. Dane pojazdu i informacje o zawartej polisie OC są gromadzone w CEPiK, będą w pełni dostępne dla uprawnionych służb podczas kontroli drogowej, sprawdzą ich aktualność poprzez terminal zainstalowany w radiowozie. Zarządzenie zostało opublikowane 29 czerwca br. i zacznie obowiązywać po upływie trzech miesięcy, czyli 1 października.

Zatrzymanie i zwrot dokumentów. Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji, zniesienie obowiązku posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego wiąże się również ze zmianą dotyczącą zatrzymywania i zwrotu tych dokumentów. Do tej pory dokument był zatrzymywany fizycznie. Od 1 października 2018 r. w przypadku, gdy pojazd nie spełnia wymagań ochrony środowiska, zagraża bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego uprawniony organ odnotuje zatrzymanie dokumentu w systemie informatycznym. Informacja o zatrzymaniu ma być przekazana do Centralnej Ewidencji Pojazdów, a kierujący otrzyma, jak dotychczas, pokwitowanie. Zwrot dokumentu będzie mógł odnotować zarówno organ (np. urząd miasta), który go wydał, jak i dowolna jednostka w ramach podmiotu, który go zatrzymał.

Prowadzący pojazd nadal musi mieć przy sobie prawo jazdy i dowód osobisty. Może również spotkać się z pytaniem, kto aktualnie przechowuje dowód rejestracyjny pojazdu (wystarczy wiedzieć, że dokument w tej chwili znajduje się np. w siedzibie firmy, w domu itp.) – odpowiada Ministerstwo Cyfryzacji.

Dowód rejestracyjny nadal pozostaje obowiązującym dokumentem niezbędnym przy załatwianiu formalności m.in. w Stacjach Kontroli Pojazdów, przy sprzedaży auta lub wyjeździe zagranicznym.

Organ kontroli ruchu drogowego (np. policja, Inspekcja Transportu Drogowego, straż miejska), może w Centralnej Ewidencji Pojazdów będącej częścią bazy CEPiK sprawdzić dane dotyczące pojazdu i wydanego dokumentu, w tym również polisy i badania technicznego.

W bazie CEPiK można sprawdzić liczbę punktów karnych (na www.obywatel.gov.pl), stan techniczny autobusu (np. przed wycieczką szkolną, również na www.obywatel.gov.pl). Korzystając z usługi „Mój Pojazd” można również sprawdzić wszystkie dane (np. historia pojazdu – można to zrobić online), jakie na temat naszych samochodów są w bazie CEPiK.

Źródło: www.prawodrogowe.pl