Szwajcaria bliżej EETS

Szwajcarska rada federalna wprowadziła szereg zmian w systemie opłat drogowych dla pojazdów ciężarowych . Zmiany te, które wchodzą w życie 1 maja 2018 r. polegać będą na inkorporowaniu regulacji dotyczących wprowadzenia europejskiej usługi opłaty elektronicznej (EETS.)

Zmiany powinny ułatwić pobór opłat od zagranicznych pojazdów. Zagraniczni przewoźnicy będą mogli dokonać wyboru dostawcy usług EETS, którzy to dostarczą odpowiednie urządzenia pokładowe jak i przekażą zebrane opłaty drogowe federalnej administracji celnej.

Źródło: www.transportjournal.com