Niemcy wprowadzają nowe zasady zabezpieczania ładunku w transporcie

20 maja Niemcy wdrażają unijną Dyrektywę 2014/47 zasad zabezpieczania ładunku w transporcie. Dyrektywa rozróżnia 3 poziomy naruszeń zasad zabezpieczania ładunku –  drobne, poważne i niebezpieczne. Zgodnie z niemieckim prawem naruszenia będą sankcjonowane mandatami dla kierowcy w wysokości odpowiednio 60, 75 lub 100 euro (gdy dojdzie do wypadku w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia ładunku).

Odpowiedzialność za odpowiednie zabezpieczenie ładunku ponosi również załadowca (60 euro) oraz przewoźnik (275 lub 325 euro). Dużo poważniejszą sankcją będzie zakaz dalszej jazdy oraz obowiązek zmiany opakowań lub przeładunku. Taką sankcję służby będą mogły zastosować w przypadku wystąpienia poważnego bądź niebezpiecznego naruszenia. Dotkliwość tej sankcji, w szczególności czasochłonność oraz koszty powinny skłonić producentów i załadowców do dyskusji z firmami transportowymi, w jaki sposób wdrożyć nowe standardy aby uniknąć przestojów.

Choć teoretycznie to na załadowcy spoczywa obowiązek właściwego zabezpieczenia ładunku, to w praktyce konsekwencje wszelkich niedociągnięć w największym stopniu dotykają przewoźników. Firmy powinny jak najszybciej wdrożyć nowe procedury, w tym również testy statyczne sprawdzające właściwe zabezpieczenia.

Między innymi o nowej Dyrektywie rozmawiali w Berlinie 19 i 20 stycznia 2018 r. przedstawiciele Sojuszu na rzecz Przyszłości Transportu, który współtworzy Transport i Logistyka z organizacjami przewoźników z Bułgarii, Litwy, Chorwacji, Rumunii, Węgier, Słowenii i Macedonii.

Szczegóły na ten temat przeczytają Państwo w pierwszym tegorocznym numerze Transport Managera, który będzie miał swoją premierę 6 marca.

Źródło: tlp.org.pl