W deszczu danych Big Data

Wpływ przełomowych technologii na organizacje będzie miał wieloaspektowy i jeszcze trudny do zdefiniowania zasięg. Są one siłą napędową zmian wielu dziedzin w biznesie. Efekty są piorunujące – wszechobecne technologie zmuszają firmy do przedefiniowania strategii, nadążania za nowymi wyzwaniami i do zmian kultury organizacyjnej (raport Goldman Sachs „Internet of Things. The next mega-trend”).

Ocenia się, że najwięksi gracze świata cyfrowego: Google, Amazon, Microsoft i Facebook przechowują 1,2 tys. petabajtów informacji, a sam Facebook generuje codziennie 4 petabajty nowych danych. Przewiduje się, że w roku 2020 do Internetu będzie podłączonych aż 26 bilionów urządzeń!

Przyszłość łańcucha dostaw to dziś już nie tylko zarządzanie danymi w celu lepszego przewidywania zachowań konsumenckich, popytu, stanów magazynowych oraz robotyzacja logistyki i produkcji, ale przede wszystkim narzędzia pozwalające na poprawę jego efektywności i wizualizację danych w czasie rzeczywistym.

Według Henninga Kagermanna, profesora fizyki i byłego szefa SAP, twarzy teorii Przemysłu 4.0, dziś otwiera się nowa faza – całe procesy zostaną przekazane przez człowieka do systemów mających zdolność do samosterowania: „Nastąpi to dzięki doprowadzeniu do sytuacji, w której autonomiczne urządzenia (ang. autonomous devices) będą w stanie same zmieniać swoją aktywność dzięki wymianie informacji między sobą i wykorzystywać te informacje w procesie ich przetwarzania przy użyciu sztucznej inteligencji (ang. artificial intelligence)”.