Przed nami wiosna pełna zmian w prawie pracy

Joanna Jasiewicz

Ryczałty za nocleg i model pracy w transporcie międzynarodowym, rewizja przepisów o delegowaniu pracowników, Pakiet Mobilności – tymi zagadnieniami żyje transport międzynarodowy od dwóch lat.

Branża transportu międzynarodowego, która jeszcze nie uporała się z kwestią stosowania modelu podróży służbowych do kierowców międzynarodowych jest skonfrontowana ze znacznie poważniejszą kwestią, a mianowicie objęcia grupy zawodowej kierowców modelem delegowania.

Zmiany modelu i zasad pracy kierowcy

Takie rozwiązanie z jednej strony proponuje Komisja Europejska w Pakiecie Mobilności, a zarazem narzuca, wraz z Parlamentem Europejskim, w pracach nad zmianą dyrektywy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Podsumowanie ostatnich dyskusji europejskich, w Parlamencie Europejskim, nie przynosi dobrych wieści. Nie tylko model pracy ma się bowiem zmienić ale i jego zasady. Ostatnie propozycje dotyczą takich zmian jak:

  • ograniczenie czasu legalnego delegowania do 6-18 miesięcy;
  • wprowadzenie obowiązku wypłaty (pełnego) „wynagrodzenia”, a nie „stawki minimalnej wynagrodzenia” (brak jasności co z rozliczaniem podróży służbowych);
  • stosowanie układów zbiorowych pracy powszechnie obowiązujących, branżowych, zakładowych;
  • transport, zakwaterowanie, wyżywienie pracowników w kraju przyjmującym, jako podstawowe prawo pracownika delegowanego;
  • 3-miesięczny okres przejściowy przed delegowaniem (zatrudnienie w kraju);
  • weryfikacja warunków prowadzenia działalności głównej przez pracodawcę zagranicznego;
  • zaświadczenie A1 jako dokument obowiązkowy przed delegowaniem (wszystkie państwa);
  • zwiększenie kontroli i współpracy służb kontrolnych i ZUS;
  • brak wyłączenia dla transportu międzynarodowego;
  • szybka implementacja zrewidowanej dyrektywy.

Joanna Jasiewicz

Adwokat we francuskiej Kancelarii Prawnej Gide Loyrette Nouel i pełnomocnik zarządu stowarzyszenia pracodawców Transport i Logistyka Polska.