Więcej biurokracji przy zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE

Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców pomogą od 2018 r. ograniczyć rozmiar szarej strefy, ale przysporzą więcej obowiązków urzędom pracy, agencjom zatrudnienia i pracodawcom. Zmiany mogą odczuć szczególnie mniejsze firmy.

– Dla pracodawców i urzędów pracy będzie na pewno trudniej, dłużej i bardziej zagmatwanie – przewiduje Marzanna Skoczek, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu, która podczas konferencji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie przedstawiała nowe zasady zatrudniania cudzoziemców.

A zmieni się sporo, chociaż pracowników z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Armenii, Gruzji i Rosji nadal będzie można zatrudniać według uproszczonej procedury – na oświadczenia, co nadal pozwoli im na pół roku legalnej pracy w Polsce w ciągu 12 miesięcy. Jednak i tutaj będzie więcej biurokracji. Od stycznia zamiast prostej i bezpłatnej rejestracji oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca zostanie wprowadzona procedura wpisów do ewidencji – z terminami i dodatkowymi opłatami (30 zł za oświadczenie o zatrudnieniu jednego pracownika ze Wschodu). Pracodawca będzie też musiał potwierdzić w powiatowym urzędzie pracy, że cudzoziemiec podjął u niego pracę.

źródło: opracowanie własne