Digitalizacja transportu drogowego

Polski transport w najbliższym czasie czeka proces cyfryzacji, a jego dwoma najważniejszymi elementami będzie Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego oraz systemie monitorowania drogowego transportu towarów. Oba rozwiązania mają swoje plusy i minusy. Zagłębiamy się więc w ich szczegóły.

30.11.2017 r. powinien ruszyć od dawna oczekiwany Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego. Da on podmiotom korzystających z usług transportowych większe możliwości weryfikacji przewoźników, a rozmaitym organom lepszy przepływ informacji o przewoźnikach istotnych w ich działalności.

Mocno spóźniona implementacja rozporządzenia

Potrzeba stworzenia elektronicznego rejestru przewoźników wynikła z konieczności implementowania do polskiego porządku prawnego przepisów rozporządzenia 1071/2009, a także wykonujących je decyzji Komisji Europejskiej z 2009 i 2010 r. Akty te nakładały na Polskę obowiązek stworzenia elektronicznego rejestru, w którym odnotowano by wszystkich przewoźników drogowych, a także szereg danych odnoszących się do nich, które są istotne z punktu widzenia przestrzegania przez nich regulacji określających warunki wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. W myśl rozporządzenia rejestr taki powinien był powstać do 4.12.2011 r., a do 31.12.2012 r. powinien zostać podłączony do systemu europejskiego, który ma gromadzić dane ze wszystkich rejestrów europejskich.