Bądź przewidujący zanim odejdziesz

W lipcu opublikowany został projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Jest to nowe rozwiązanie stanowiące, w założeniu ustawodawcy, odpowiedź na problemy, jakie powstają w sytuacji śmierci osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą (przedsiębiorcy).

A problem jest realny i dotyczy zdecydowanej większości podmiotów gospodarczych w naszym Kraju. Szacuje się bowiem, iż nawet 80 proc. przedsiębiorstw to firmy jednoosobowe.

Dziś śmierć właściciela to koniec jednoosobowej firmy

Aktualnie śmierć przedsiębiorcy, będącego osobą fizyczną oraz prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą w zasadzie niweczy byt prawny jego przedsiębiorstwa. Majątek przedsiębiorstwa, które prowadzone było przez zmarłego, podlegać będzie wprawdzie dziedziczeniu, nie ma jednak regulacji umożliwiających jego płynną kontynuację. Wygasają kontrakty handlowe, umowy o pracę oraz decyzje administracyjne, w tym np. licencje i koncesje. Przestają istnieć umowy leasingowe czy kredytowe. Powstaje problem z wystawieniem faktury (nie można już korzystać z numeru NIP zmarłego przedsiębiorcy). Mogą powstać problemy przy rozliczaniu unijnych dotacji lub innych form pomocy publicznej.