Nie ma karuzeli podatkowej bez firmy transportowej!

Karuzele podatkowe to najczęściej transakcje odbywające się z wykorzystaniem kilku podmiotów mających siedziby w różnych państwach Unii Europejskiej. W ramach karuzeli z reguły część uczestniczących w niej podmiotów czerpie korzyści podatkowe poprzez brak zapłaty należnego podatku VAT lub zwrot podatku VAT, który nie został uiszczony na wcześniejszym etapie obrotu.

W omawianym procederze zdarza się, że pierwszym i ostatnim ogniwem jest ten sam podmiot, a transakcje nie mają często żadnego uzasadnienia ekonomicznego. Często występuje również „znikający podatnik”. Jest to podmiot zarejestrowany, jako podatnik VAT, który z zamiarem wyłudzenia podatku nabywa towary lub usługi lub tylko formalnie udaje ich nabywanie, a następnie zbywa je dalej z uwzględnieniem podatku VAT należnego, jednak nie odprowadza podatku na rachunek właściwego organu. Ma on na celu wyłącznie zatarcie powiązań między tymi podmiotami.