Jak dobrze wybrać nieruchomość na  bazę eksploatacyjną, czyli transportową?

24 maja 2017 roku na stronie gidt.gov.pl pojawiła się „INFORMACJA 23/2017 dot. weryfikacji bazy eksploatacyjnej,” o treści: W związku ze zgłaszanymi postulatami przez przewoźników drogowych  o konieczności eliminowania nieuczciwych praktyk na rynku transportowym,  GITD  podjął działania kontrolne w zakresie weryfikacji adresu baz eksploatacyjnych. Mając powyższe na uwadze, rozpatrywanie wniosków o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego może ulec wydłużeniu. Co może oznaczać treść takiej informacji?

Dotąd przedsiębiorca wnioskując o zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencję wspólnotową dotyczącą międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy, zobligowany był – i nadal zresztą jest – do wypełnienia jednego z formularzy, w którym oświadcza (pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia), iż dysponuje bazą eksploatacyjną, tj. miejscem wyposażonym w odpowiedni sprzęt techniczny i urządzenia techniczne, umożliwiające prowadzenie działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły, w skład której wchodzą co najmniej miejsce postojowe, miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków, miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów – a to wszystko na podstawie regulacji wynikających z ustawy o transporcie drogowym.

Baza eksploatacyjna

Na pierwszy rzut oka nasuwa się pytanie: co tu weryfikować? Jednak po głębszej refleksji, szczególnie jeżeli idzie z nią w parze praktyczne podejście do omawianego problemu, okazuje się, że mogłoby być do sprawdzenia właściwie całkiem sporo… Pod warunkiem, że jest pewne, co tak naprawdę ma być weryfikowane.