Uszczelnianie Europy Socjalnej – spojrzenie francuskie

Joanna Jasiewicz

31 maja Komisja Europejska przedstawiła, kolejny istotny dla transportu, projekt socjalny – Pakiet Mobilności, który ma ustalać zasady stosowania przepisów o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług m.in. w sektorze transportu drogowego. Choć jest to dopiero projekt legislacyjny, który budzi istotne kontrowersje na rynku transportowym, zarówno w środowisku pracodawców jak i związków zawodowych, KE zdaje się przyjmować za pewnik stosowanie modelu delegowania do kierowców międzynarodowych.

Delegowanie pracowników w transporcie jest jednak elementem dużo szerszej politycznej i medialnej dyskusji o zasadach mobilności pracowników w UE i walce z tzw. dumpingiem socjalnym. Hasło to stało się istotnym kapitałem politycznym, który pozwala, pod pretekstem zwalczania nierówności na rynku pracy i budowania Europy bardziej sprawiedliwej i socjalnej, na znacznie większą ochronę lokalnych rynków pracy przed pracownikami zagranicznymi – z innych państw członkowskich.

Uszczelnianie lokalnych rynków

Na co dzień śledzimy wydarzenia medialne związane z wystąpieniami politycznymi prezydenta Francji w toku wizyt w Austrii, Rumunii czy Bułgarii. Z ich przebiegu wynika, że proces uszczelniania lokalnych rynków w duchu wzmacniania elementów socjalnych w UE trwa., a najlepiej jest widoczny we Francji.

Joanna Jasiewicz

Adwokat we francuskiej Kancelarii Prawnej Gide Loyrette Nouel i pełnomocnik zarządu stowarzyszenia pracodawców Transport i Logistyka Polska.