Leasing w Europie ma się bardzo dobrze

Federacja Leaseurope, reprezentująca europejski rynek leasingu, podała, że europejski rynek leasingu na koniec 2016 r. osiągnął wartość 333,7 mld euro, co oznacza wzrost o 10,3 proc. w porównaniu do 2015 r. Polski sektor leasingu, który w ostatnich latach rośnie w dwucyfrowym tempie, zajmuje wysoką szóstą pozycję w Europie (przy wartości nowych umów zawartych w 2016 r. na poziomie 13,3 mld euro tj. 58,1 mld zł i 16,6 proc. dynamice w porównaniu do 2015 r.).

Europejska branża leasingowa wkroczyła w trzeci wzrostowy rok. Trend ten jest zauważalny na wszystkich krajowych rynkach, biorących udział w badaniu statystycznym federacji Leaseurope. Wartość nowych umów leasingowych odnoszących się do pojazdów osobowych wzrosła w Europie o 12,6 proc. w 2016 r. w porównaniu z rokiem 2015, podczas gdy dynamika segmentu samochodów dostawczych wyniosła 13,1 proc.

Według analiz Związku Polskiego Leasingu, po I półroczu 2017 r. wartość aktywnego portfela tj. inwestycji aktualnie finansowanych przez branżę leasingową przekroczyła 109 mld zł i była porównywalna z wartością salda kredytów inwestycyjnych udzielonych firmom przez banki (120,7 mld zł na koniec czerwca 2017 r). Związek szacuje, że w Polsce z takiego finansowania aktywnie korzysta około 600 tys. firm. Największą grupą klientów polskich leasingodawców pozostają mikro i małe firmy. Branża leasingowa blisko połowę swoich usług (49 proc.), kieruje do najmniejszych firm, czyli klientów o rocznych obrotach do 5 ml zł., a trzy czwarte wszystkich klientów stanowią firmy mikro i małe.

Źródło: ZPL