Planowane zmiany zasad przewóz towarów wrażliwych (SENT) od listopada

Ministerstwo Finansów informuje, że obowiązek przekazywania danych geolokalizacyjnych do rejestru zgłoszeń monitorujących przewóz towarów (SENT) nie został jeszcze wprowadzony, a planowany jest na listopad 2017 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, której przedmiotem jest wprowadzenie obowiązku przekazywania danych geolokalizacyjnych środka transportu do systemu monitorowania, został 8 sierpnia 2017 r. przedstawiony Komisji Europejskiej do notyfikacji, która trwa 3 miesiące.

Proces legislacyjny projektu zostanie uruchomiony w Parlamencie RP po 9 listopada 2017 r.

Przewóz towarów „wrażliwych” jak paliwa, czy wyroby zawierające alkohol etylowy, ma być nadzorowany elektronicznie za pomocą systemów satelitarnych GPS – zakłada projekt nowelizacji ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, który w 31 lipca zatwierdziła Rada Ministrów.

W obecnej wersji przepisów towary są tylko zgłaszane do stosownego rejestru. Według projektodawców dane obecnie wprowadzane powinny być uzupełniane przez wskazania geolokalizacyjne tak, by kontrola przewozu była skuteczna i efektywna.

„Obowiązkiem przewoźnika tam gdzie nie będzie użytkował własnych systemów lokalizacji będzie wyposażenie środka transportu w lokalizator, zaś obowiązkiem kierującego będzie włączenie lokalizatora w momencie rozpoczęcia przewozu i wyłączenie w chwili zakończenia przewozu w ostatnim miejscu rozładunku” – napisano w wyjaśnieniu do projektu.

Przypominamy, że nowelizacja ustawy zakłada kary pieniężne za brak wyposażenia pojazdu w lokalizator. Ma to być 10 tys. zł dla przewoźnika i od 5 tys. do 7,5 tys. zł dla kierującego, który nie wykonał obowiązków nałożonych na niego ustawą.

Źródła: www.gazetaprawna.pl, www.mf.gov.pl