Zarządzanie

Powstanie ponad sto klas kształcących kierowców

31 sierpnia 2017

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych szacuje, że od września w polskich „zawodówkach” będzie już ponad sto klas z kierunkiem kształcenia kierowca-mechanik.

W 2016 r. – po ponad 30 latach przerwy – udało się doprowadzić do ponownego wpisania zawodu kierowca-mechanik na listę zawodów do nauczania w MEN. Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk wskazał, że o popularności tego profilu w szkołach zawodowych świadczy przyrost liczby klas o 120 proc. z roku na rok.

Dzisiaj to pewne, że była to bardzo trafna decyzja –  powiedział w TVP Info Andrzej Adamczyk. – Do pomysłu kształcenia w tym kierunku udało nam się zachęcić dyrektorów i starostów, i w ubiegłym roku szkolnym w całym kraju było ponad 50 klas kształcących kierowców-mechaników. Od początku roku szkolnego 2017/2018 liczba tych klas zwiększy się o ponad 60 – mówił Jan Buczek.

To własne szacunki ZMPD; dokładne dane mają być znane prawdopodobnie pod koniec września, kiedy MEN otrzyma dokładne informacje ze szkół.

Źródło: TVP Info