Głośno o Pakiecie Mobilności

Marek Loos

Od początku 2015 r. – gdy w Niemczech, jako pierwszym kraju, weszła w życie ustawa o płacy minimalnej, obejmująca obcokrajowców pracujących za Odrą – niewiele się mówiło w najważniejszych w Polsce mediach o unijnych regulacjach o pracownikach delegowanych, które są fundamentem wprowadzania w kolejnych europejskich krajach prawa płacy minimalnej (a ostatnio nie tylko minimalnej). Teraz się to zmieniło.

Po ubiegłotygodniowej wizycie prezydenta Francji Emmanuela Macrona w kilku krajach naszej części Europy zainteresowanie sprawą ze strony mass mediów i polityków znacznie wzrosło, bo być może dopiero teraz zdali sobie sprawę z wagi zagrożenia dla naszej gospodarki i dla fundamentów funkcjonowania całej wspólnoty europejskiej. Zagrożona jest jedna z podstawowych swobód, które u zarania Unii tworzyły 3 jej filary. Chodzi o swobodę: przepływu usług, towarów i ludzi w ramach wspólnoty. Teraz ta pierwsza swoboda jest kwestionowana, a o powadze problemu, szczególnie dla polskiej gospodarki, niech świadczy wielokrotnie powtarzany na łamach Transport Managera fakt, że polski międzynarodowy, towarowy transport drogowy opanował prawie jedną trzecią unijnego rynku i wytwarza ok. 6 proc. polskiego PKB (12 mld zł wpływów podatkowych rocznie).

Marek Loos

redaktor naczelny czasopisma "Transport Manager"