Odpoczynek tygodniowy poza kabiną

Paulina Eliasz

Tematem budzącym wiele kontrowersji wśród przewoźników jest aktualnie zakaz spędzania odpoczynków weekendowych w kabinie pojazdów. Aktualnie obowiązuje on na terenie: Francji, Belgii, Holandii, a od niedawna również w Niemczech. Zapowiadają się również zmiany w przepisach we Włoszech.

Okres odpoczynku kierowcy został unormowany w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 561/2006 z 15 marca 2006 r. Rozporządzenie to definiuje „tygodniowy okres odpoczynku” jako tygodniowy okres, w którym kierowca może swobodnie dysponować swoim czasem i obejmuje regularny tygodniowy okres odpoczynku lub skrócony tygodniowy okres odpoczynku. Regularny tygodniowy okres odpoczynku oznacza odpoczynek trwający co najmniej 45 godzin, natomiast skrócony tygodniowy okres odpoczynku oznacza odpoczynek trwający krócej niż 45 godziny, który można, skrócić do nie mniej niż 24 kolejnych godzin.
Warto zaznaczyć, że zgodnie z przytoczonym rozporządzeniem w art. 8 pkt. 8, jeżeli kierowca dokona takiego wyboru, dzienne okresy odpoczynku i skrócone tygodniowe okresy odpoczynku poza bazą można wykorzystywać w pojeździe, o ile posiada on odpowiednie miejsce do spania dla każdego kierowcy i pojazd znajduje się na postoju.

Kary za złamanie zakazu?

Paulina Eliasz

Starszy prawnik z Kancelarii Prawnej Translawyers