Logistyka

Rozszerzenie systemu viaTOLL 2017

26 lipca 2017

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów 9 lipca 2017 roku do systemu viaTOLL przyłączonych zostanie około 360 km dróg krajowych. Jest to ósme rozszerzenie systemu i obejmie następujące odcinki dróg:

 1. droga ekspresowa S8 – od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2012B do węzła Mężenin (ok. 16 km);
 2. droga ekspresowa S19 – od węzła Lublin Sławinek do węzła Lublin Węglin (ok. 9 km);
 3. droga krajowa nr 24 – na odcinku Pniewy (skrzyżowanie z drogą krajową nr 92) do węzeł Skwierzyna Południe (ok. 53 km);
 4. droga krajowa nr 50 – od skrzyżowania z drogą krajową nr 92 w Kuznocinie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3835W w Guzowie (ok. 15 km);
 5. droga krajowa nr 50 – od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 876 w Chudolipiu do skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 683 w Dębówce (ok. 42 km);
 6. droga krajowa nr 50 – od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2709W do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4201W (ok. 47 km);
 7. droga krajowa nr 50 – od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4202W do węzła Brok (ok. 32 km);
 8. droga krajowa nr 92 – od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1258F w Boczowie do skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1225F w Poźrzadle (ok. 21 km);
 9. droga krajowa nr 92 – od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1238F do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1211F w Myszęcinie (ok. 23 km);
 10. droga krajowa nr 92 – od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1217F do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 305 (ok. 34 km);
 11. droga krajowa nr 92 – od skrzyżowania z drogą krajową nr 14 w Łowiczu do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 w Kuznocinie (ok. 23 km);
 12. droga krajowa nr 92 – od skrzyżowania z drogą krajową nr 50 w Sochaczewie do granicy m. Warszawa (ok. 44 km).

 

Poniżej prezentujemy mapkę z zaznaczonymi nowymi odcinkami dróg:

W wyniku wejścia w życie rozporządzenia łączna długość sieci dróg krajowych objętych elektronicznym systemem poboru opłat wyniesie około 3660 km.