Jeszcze dokładniejsza kontrola

Piotr Żółty

Na 2019 r. Komisja Europejska zaplanowała wprowadzenie obowiązku instalowania w pojazdach ciężarowych tzw. inteligentnych tachografów cyfrowych. W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 26 maja 2016 r. opublikowano Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/799 z 18 marca 2016 r., w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 ustanawiającego wymogi dotyczące budowy, sprawdzania, instalacji, użytkowania i naprawy tachografów oraz ich elementów składowych.

Rozporządzenie (UE) nr 165/2014 wprowadziło drugą generację tachografów cyfrowych, czyli tzw. tachografów inteligentnych, które w przeciwieństwie do poprzedników obejmują połączenie z globalnym systemem nawigacji satelitarnej (Galileo), umożliwiają wczesne wykrywanie na odległość i oferują interfejs do inteligentnych systemów transportowych.

Piotr Żółty

ekspertem ds. obsługi służb kontrolnych w spółce Inelo